Na vybudovanie štyroch depozitárov pre zbierkové predmety bude potrebných 75 miliónov eur

Vybudovanie zdieľaných depozitárov pre múzeá, galérie a knižnice a centrálneho pre RTVS je potrebné pre reformu starostlivosti o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií.

Na vybudovanie troch zdieľaných depozitárov pre múzeá, galérie a knižnice a centrálneho depozitára pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) bude potrebných 75 miliónov eur. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva kultúry SR (MK SR) „Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu“. Náklady pre tri zdieľané depozitáre MK SR odhaduje na 60 miliónov eur. Vypočítalo ich na základe celkových nákladov výstavby centrálneho depozitára Umelecko-priemyselného múzea v Prahe. Suma 15 miliónov eur na centrálny depozitár RTVS vychádza z návrhu projektu, ktorým televízia disponuje. Tieto depozitáre by podľa rezortu mohli zvýšiť kvalitu ochrany a práce so zbierkovými predmetmi pamäťových inštitúcií.

Tri nové depozitáre by mali byť modernými, no energeticky pasívnymi budovami vo forme zelených budov, ktoré budú vhodne dispozične riešené. Tiež by mali zaistiť najprísnejšie kritéria ochrany zbierkových predmetov. Okrem múzeí, galérií a knižníc zriadených štátom ich budú môcť využívať aj tie pod samosprávou. V pláne je, aby ich súčasťou boli aj odborné pracoviská pre ošetrenie zbierkových predmetov ako napríklad reštaurátorské, konzervačné či digitalizačné. Uvoľnené priestory po starých depozitároch by sa následne dali využiť ako priestory pre verejnosť. Aj centrálny depozitár RTVS by mal byť modernou, nízkoenergetickou budovou so zreteľom na zelenú politiku. Mal by mať aj optimálne podmienky pre dlhodobé uskladnenie.

Ako upozornil rezort kultúry, väčšina súčasných depozitárov sa nachádza v miestnostiach, ktoré neboli na to určené. Ide často o priestory v národných kultúrnych pamiatkach, v ktorých sídlia aj samotné inštitúcie. „Tieto priestory sú dispozične nevhodné, s nedostatočne regulovanou teplotou a vlhkosťou, pričom sú energeticky veľmi náročné,“ zhodnotilo. Podľa neho neriešenie tohto problému môže v budúcnosti viesť k degradácií kultúrneho dedičstva alebo k zvýšeniu nákladov na reštaurátorskú záchranu. Nevhodné depozitáre neriešia len múzeá a galérie ale aj knižničné fondy verejných knižníc. V prípade RTVS je jej archív rozdelený do 86 miestností v rôznych budovách v štyroch areáloch. Na účel dlhodobého uchovávania archívnych dokumentov bola pritom prebudovaná len časť priestorov.

Ministerstvo napriek neúplným informáciám o stave zbierkových predmetov konštatovalo, že v štátnych múzeách ich je ohrozených 43 percent. Doplnilo, že z celkového počtu 43 depozitárov štátnych múzeí je 28 v nevyhovujúcom stave pre ochranu spomínaných predmetov. Pripomenulo, že Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea (SNM) vo svojej výročnej správe z roku 2018 uviedol, že je ohrozených 4,5 milióna zbierkových predmetov.

 

foto: Smithsonian natural history museum

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské múzejníctvo signalizuje SOS

Ak štát SNM neposkytne peniaze, hrozí prepúšťanie a zatvorenie niektorých expozícii: BRATISLAVA 17. mája (SITA) – Slovenské múzejníctvo je v hlbokej kríze, tvrdí generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Peter Maráky. Šéf najväčšieho múzea v SR tvrdí, že “jediné, čo môžeme v tejto chvíli signalizovať slovenskej verejnosti je – SOS, SOS, SOS”. Dôvodom krízy slovenských múzeí a galérií je podľa Marákyho viac. Hlavným však je liberalizácia cien energií, po ktorej kultúrnym inštitúciám pohltia väčšinu z ich prostriedkov prevádzkové náklady.

Odpovede