Národná galéria v Bratislave pokračuje v digitalizácii zbierkových predmetov

Obrázok k článku

Slovenská národná galéria pokračuje v digitalizácii zbierkových predmetov. V rámci národného projektu Digitálna galéria SNG digitalizuje nielen umelecké diela zo svojich zbierok, ale aj zo zbierok ďalších slovenských galérií. Diela skenujú tri interné pracoviská národnej galérie, dve v Hurbanových kasárňach v Bratislave a jedno v Kapitánskom dome vo Zvolene. Vo Zvolene majú pritom prednosť diela z ostatných galérií zapojených do projektu. Vlani sa vo všetkých troch pracoviskách zdigitalizovalo spolu 5 453 diel v rámci projektu Digitálna galéria. Okrem toho boli digitalizované zbierkové predmety z vlastných zbierok aj z externých zdrojov pre potreby SNG, napríklad na výstavy, do kníh či na rôzne vzdelávacie a marketingové projekty, agentúru SITA o tom informovala SNG.


Národná galéria, jej tím lab.SNG pokračuje aj vo vývoji Webu umenia. V súvislosti s digitalizáciou a Webom umenia odštartovala SNG ako prijímateľ grantu z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v júni 2016 s nórskym Národným múzeom umenia – Nasjonalmuseet projekt Umenie, zbierky a dáta bez hraníc. Jeho východiskom sú online katalógy zbierok vyvinuté oboma národnými inštitúciami – nórsky Samling a slovenský Web umenia, ktorého vynovenú podobu spustila SNG v júni 2015. SNG a Nasjonalmuseet si vymieňajú technológie a skúsenosti v tejto oblasti. Cieľom je rozšíriť digitálne zbierky a viac ich otvoriť verejnosti. Projekt sa skončí tento rok v apríli.
Ako ďalej informovala SNG, k 31. decembru 2016 bolo v systéme centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) evidovaných 102 300 záznamov zbierkových predmetov, ktoré majú aj svoje digitálne reprodukcie. Tento rok bude SNG “naďalej spravovať tento robustný informačný systém pre galérie a v plnom nasadení pokračovať v digitalizácii zbierkových predmetov svojich i ďalších galérií v podobnom objeme ako v roku 2016. Súčasťou digitalizácie by mal byť aj výskum zameraný na skvalitnenie digitalizačných procesov. Plánuje sa ďalší vývoj Webu umenia a lab.SNG bude pripravovať ďalšie aplikácie na atraktívne sprístupňovanie už existujúceho digitálneho obsahu,” dodala národná galéria.


Národný projekt Digitálna galéria sa skončil v novembri 2015, v rámci jeho udržateľnosti však ide ďalej. Za necelé štyri roky jeho úvodnej fázy financovanej z eurofondov, od júna 2011 do novembra 2015, sa podarilo zdigitalizovať 101 394 zbierkových predmetov z 18 slovenských galérií, čo je 55 percent z evidovaných zbierok galérií v SR. Projekt sa síce skončil, no digitalizácia pokračuje, keďže cieľom SNG je postupne zdigitalizovať všetky evidované zbierky. Zdigitalizované diela si každý záujemca môže pozrieť na Webe umenia a na portáli Slovakiana. Projekt Digitálna galéria bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 “Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry”.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články