Dni kultúrneho dedičstva od soboty v 40-tich štátoch Európy

Na celoeurópskom podujatí sa Slovensko zúčastňuje už 13. rok
BRATISLAVA 2. septembra (SITA) – Tradične sa v 40-tich štátoch Európy začína v septembri celoeurópske podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva, do ktorého sa zapája aj Slovensko. Od soboty do konca septembra budú tohtoročné aktivity zamerané na približovanie kultúrnych hodnôt verejnosti venované 50. výročiu Európskeho kultúrneho dohovoru.Ako agentúru SITA informovalo ministerstvo kultúry (MK), osobitné postavenie majú Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka zatvorené. Zámerom zúčastnených krajín je aj hľadať spoločné riešenia na záchranu a prezentáciu hodnôt a budovať spoločný európsky priestor, v ktorom bude každá krajina uplatňovať svoj špecifický vklad. Slovensko sa na celoeurópskom podujatí zúčastňuje už trinástykrát.

Úvodným podujatím Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) budú cez víkend Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave, na ktorých sa predstavia remeselníci z rôznych kútov Slovenska. Na 8. septembra je pripravená vernisáž výstavy Medzinárodný fotografický experiment v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave. Slávnostné otvorenie 13. ročníka DEKD spojené s odovzdávaním cien časopisu Pamiatky a múzeá bude v lučeneckej Redute 10. septembra. Až do konca mesiaca sa budú po celom Slovensku konať dni otvorených dverí v pamiatkových objektoch, múzeách a galériách, výstavy, prehliadky, odborné semináre, tvorivé dielne a iné akcie.

(SITA, ra;zd), 0186

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.