Tatranská galéria pokračuje v oprave Elektrárne

Tatranská galéria

Poprad, 13. marca 2007 – Tatranská galéria (TG) v Poprade za?ala ?alšiu etapu rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne na Hviezdoslavovej ulici v Poprade. V týchto d?och sa za?ali stavebné práce na oprave ?asti fasády a jej tehlových ?astí. Ešte do 25. marca, kedy sa v Elektrárni TG uskuto?ní prvé tohtoro?né podujatie, dokon?ia stavbári výmenu všetkých okien a dverí. Celkové náklady na túto ?as? rekonštrukcie objektu predstavujú 2 mil. Sk. Ke?že ide o pamiatkovo chránený objekt, stavbári budú pri oprave fasády používa? pôvodné stavebné techniky. Jednotlivé poškodené a zvetrané tehly budú stavbári postupne vymie?a? za nové. Rekonštrukcia objektu Elektrárne TG sa za?ala už v roku 2003. Do roku 2006 preinvestovala Tatranská galéria na obnovu približne 6 mil. Sk. Doteraz sa podarilo kompletne zrekonštruova? a zatepli? strechu, ?iasto?ne sa vymenili okná a opravila sa ?as? elektroinštalácie. “Celú rekonštrukciu sme rozdelili na štyri etapy a tú prvú už máme za sebou,” uviedla na tla?ovej besede v Poprade riadite?ka TG Anna Ondrušeková. Po dokon?ení exteriéru budovy sa rekonštruk?né práce presunú do vnútra objektu. Dôležitou sú?as?ou obnovy objektu bude aj oprava prístavby Elektrárne, kde bude umiestnené sídlo a depozit Tatranskej galérie. Sú?as?ou pamiatkovo chráneného objektu je aj elektrárenský komín, ktorého stav za?ína by? pod?a Ondrušekovej kritický. Celkové nálady na rekonštrukciu objektu Elektrárne TG, pod?a vypracovanej projektovej dokumentácie, predstavujú takmer 50 mil. Sk. V uplynulých d?och získala Tatranská galéria stavebné povolenie na rekonštrukciu celého objektu. Financie chce získa? zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Parná elektráre? v Poprade bola spustená do prevádzky v roku 1911. Elektrina z nej slúžila nielen pre potreby mesta, ale i širšieho okolia. Elektráre? zásobovala energiou aj tatranské elektri?ky. Elektrina sa tu vyrábala do roku 1956. Od roku 1993 ju má v správe Tatranská galéria. Elektráre? TG je majetkom mesta. Galéria ju má v dlhodobom prenájme.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tatranská galéria získala 1,2 mil. € na rekonštrukciu

Tatranská galéria v Poprade získala peniaze na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, kde galéria v súčasnosti sídli. „Uspeli sme v štrukturálnych fondoch so žiadosťou, ktorej predchádzala takmer päťročná práca a príprava,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala galéria vyše 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent zabezpečí Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.

Tatranská galéria otvorí zrekonštruovanú Elektráreň

Tatranská galéria v Poprade po viac ako roku otvorí v pondelok 26. oktobra 2009 zrekonštruované výstavné priestory Elektrárne Tatranskej galérie. Rekonštrukcia objektu sa začala 4. septembra minulého roku. V prvej etape vyrástla nová prístavba, kde sa presťahovala administratíva a depozit Tatranskej galérie. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v apríli tohto roku. Súčasne s prvou etapou pokračovala rekonštrukcia hlavnej výstavnej budovy bývalej parnej elektrárne. Po zabezpečení statiky sa v celom objekte kompletne vymenili podlahy, elektroinštalácia a vybudovalo sa zabezpečovacie zariadenie a nové vykurovanie, ktoré doteraz v objekte nebolo. Nasledovala úprava interiérov a exteriéru objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 820-tisíc eur zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.

Tatranská galéria vydala knihu o Andy Warholovi

Warhol, ten druhý Andy je názov novej knihy, ktorú v týchto dňoch vydáva Tatranská galéria v Poprade. Kniha Ivana Stadtruckera je prvou takto rozsiahlou a komplexnou prácou z pera slovenského autora o fenoméne Warhol. Autor v nej príťažlivou formou podáva portrét výnimočného umelca, aj rozporuplného človeka. V štrnástich kapitolách sleduje rast jeho kreativity, vplyv prostredia a doby na jeho myslenie i cítenie. Autor podrobne skúma jeho filmársku tvorbu, upozorňuje na estetické i etické zvláštnosti jeho sieťotlačí. „Nie je náhoda, že takúto publikáciu o jednej z kľúčových osobností umenia druhej polovice 20. storočia vydáva práve naša galéria. Súvislosť medzi jeho povestnou Factory v New Yorku a našou Elektrárňou je očividná. Aj my sa snažíme, aby priestory Elektrárne pôsobili ako „umelecká továreň“,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.

Odpovede

 1. Tatranská galéria pokračuje v oprave Elektrárne

  Tatranská galéria chystá ďalšiu etapu rekonštrukcie Elektrárne

  3. júna 2008, SITA – Tatranská galéria (TG) v Poprade pripravuje ďalšiu etapu rekonštrukcie Elektrárne TG. “Ukončili sme detailný realizačný projekt, na ktorý sme získali prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja,” informovala agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. V tejto časti opravy objektu Elektrárne TG pribudne v severnej časti objektu prístavba, kde sa presťahuje depozit a administratíva Tatranskej elektrárne. “Potom by mala nasledovať ďalšia etapa, ktorá by mala dostať do definitívnej podoby interiér Elektrárne, aby mohla byť využívaná celoročne,” doplnila Ondrušeková. Celú rekonštrukciu chce Tatranská galéria ukončiť do konca roka 2009.

  Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na tento rok na rekonštrukciu Elektrárne TG 18,4 mil. Sk. Okrem depozitu a administratívnych priestorov by sa mali v tejto etape rekonštrukcie vybudovať aj základné inžinierske siete v objekte a zrekonštruovať podlahy v celom objekte Elektrárne. Ďalšie prostriedky na rekonštrukciu objektu chce Tatranská galéria získať z fondov Európskej únie. Celkové náklady na rekonštrukciu objektu Elektrárne TG odhaduje Ondrušeková približne na 40 mil. Sk. Až doteraz môže TG prevádzkovať Elektráreň len v letných mesiacoch, keďže v objekte chýba vykurovanie.

  Po rekonštrukcii Elektrárne TG by sa mala celá Tatranská galéria presťahovať do objektu Elektrárne TG. Pamiatkovo chránený objekt Elektrárne bol postavený začiatkom 20. storočia ako parná elektráreň. Okrem výroby elektrickej energie pre mesto Poprad a okolie dodávala energiu aj pre tatranskú električku. V polovici minulého storočia Elektráreň doslúžila. Od začiatku 90-tych rokov slúži pre výstavné účely Tatranskej galérie. Až do minulého roku bol objekt Elektrárne vlastníctvom mesta Poprad. Popradskí mestskí poslanci v júli 2007 schválili zámenu objektu Elektrárne za budovu na Alžbetinej ulici, kde momentálne galéria sídli.

 2. Riots in Oakland
  Did you see that CNN article about the riots in Oakland? It’s really tragic what happened but the riots don’t solve anything.

Comments are closed.