Tatranská galéria začala konečnú fázu obnovy elektrárne

Bývalá parná elektráreň v Poprade

Tatranská galéria v Poprade začala záverečnú fázu obnovy objektu bývalej parnej elektrárne. „Táto etapa spočíva v dokončovacích prácach, hlavne v úpravách suterénu a hlavného vstupu do galérie a v rekonštrukcii významnej súčasti tejto pamiatky, ktorou je komín a nádvorie,“ uviedla pre SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Po rekonštrukcii by mala podľa riaditeľky bývalá popradská parná elektráreň spĺňať kritériá pre modernú galériu. Na rekonštrukčné práce získala Tatranská galéria približne 850 000 eur z Regionálneho operačného programu. Piatimi percentami sa na projekte podieľa Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.
Po dokončení rekonštrukcie sa zmení vstupný priestor do galérie, ktorý je stále v provizórnych podmienkach. „Vstup bude z Hviezdoslavovej ulice. Vojde sa do vstupných priestorov, kde bude art shop, minikaviareň, budú tam šatne. V rámci rekonštrukcie pribudne v objekte výťah, takže celý priestor galérie bude bezbariérový,“ dodala Ondrušeková. V druhej časti suterénu bude kaviareň s reštauráciou. Veľkou zmenou prejde nádvorie Tatranskej galérie. Väčšinu existujúcich objektov na nádvorí galérie pri rekonštrukcii odstránia. Z novovzniknutej záhrady vznikne umelecký priestor, kde bude miesto na posedenie aj priestor na osadenie plastík.
„Po druhej, záverečnej etape by celý areál galérie, bývalej parnej elektrárne, mal byť kompletne zrekonštruovaný a hotový,“ uviedla Ondrušeková. Okrem stavebných prác je súčasťou projektu aj moderné technické vybavenie galérie. Tatranská galéria bude mať po ukončení projektu vlastné ozvučenie na podujatia, nové galerijné osvetlenie, počítačové vybavenie či interaktívne tabule pre rôzne edukatívne podujatia. „Konečne sa nám splní sen, že to bude multimediálny priestor pre rôzne žánre a rôzne kultúrne aktivity,“ dodala Ondrušeková. Stavebné práce v galérii sa začali v polovici apríla. Všetky práce na rekonštrukcii galérie by mali byť ukončené do konca roka 2013.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tatranská galéria získala 1,2 mil. € na rekonštrukciu

Tatranská galéria v Poprade získala peniaze na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, kde galéria v súčasnosti sídli. „Uspeli sme v štrukturálnych fondoch so žiadosťou, ktorej predchádzala takmer päťročná práca a príprava,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala galéria vyše 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent zabezpečí Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.

Tatranská galéria otvorí zrekonštruovanú Elektráreň

Tatranská galéria v Poprade po viac ako roku otvorí v pondelok 26. oktobra 2009 zrekonštruované výstavné priestory Elektrárne Tatranskej galérie. Rekonštrukcia objektu sa začala 4. septembra minulého roku. V prvej etape vyrástla nová prístavba, kde sa presťahovala administratíva a depozit Tatranskej galérie. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v apríli tohto roku. Súčasne s prvou etapou pokračovala rekonštrukcia hlavnej výstavnej budovy bývalej parnej elektrárne. Po zabezpečení statiky sa v celom objekte kompletne vymenili podlahy, elektroinštalácia a vybudovalo sa zabezpečovacie zariadenie a nové vykurovanie, ktoré doteraz v objekte nebolo. Nasledovala úprava interiérov a exteriéru objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 820-tisíc eur zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.

Tatranská galéria vydala knihu o Andy Warholovi

Warhol, ten druhý Andy je názov novej knihy, ktorú v týchto dňoch vydáva Tatranská galéria v Poprade. Kniha Ivana Stadtruckera je prvou takto rozsiahlou a komplexnou prácou z pera slovenského autora o fenoméne Warhol. Autor v nej príťažlivou formou podáva portrét výnimočného umelca, aj rozporuplného človeka. V štrnástich kapitolách sleduje rast jeho kreativity, vplyv prostredia a doby na jeho myslenie i cítenie. Autor podrobne skúma jeho filmársku tvorbu, upozorňuje na estetické i etické zvláštnosti jeho sieťotlačí. „Nie je náhoda, že takúto publikáciu o jednej z kľúčových osobností umenia druhej polovice 20. storočia vydáva práve naša galéria. Súvislosť medzi jeho povestnou Factory v New Yorku a našou Elektrárňou je očividná. Aj my sa snažíme, aby priestory Elektrárne pôsobili ako „umelecká továreň“,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.