Tatranská galéria otvorí zrekonštruovanú Elektráreň

Tatranská galéria v Poprade po viac ako roku otvorí v pondelok 26. oktobra 2009 zrekonštruované výstavné priestory Elektrárne Tatranskej galérie. Rekonštrukcia objektu sa začala 4. septembra minulého roku. V prvej etape vyrástla nová prístavba, kde sa presťahovala administratíva a depozit Tatranskej galérie. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v apríli tohto roku. Súčasne s prvou etapou pokračovala rekonštrukcia hlavnej výstavnej budovy bývalej parnej elektrárne. Po zabezpečení statiky sa v celom objekte kompletne vymenili podlahy, elektroinštalácia a vybudovalo sa zabezpečovacie zariadenie a nové vykurovanie, ktoré doteraz v objekte nebolo. Nasledovala úprava interiérov a exteriéru objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 820-tisíc eur zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.

Slávnostné otvorenie Elektrárne Tatranskej galérie, kde je takmer 1 000 štvorcových metrov výstavnej plochy, sa uskutoční 26. októbra o 18:00. „Celý výstavný program sme koncipovali tak, že chceme predstaviť to, čo ukrýva depozit Tatranskej galérie. V druhej časti predstavíme mladých umelcov z nášho regiónu. Tretiu časť tvoria výstavy významných osobností slovenského výtvarného umenia,“ uviedla pre médiá riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. V rámci otvorenia nových priestorov budú mať zastúpenie všetky umelecké žánre. Súčasne s otvorením zrekonštruovanej Elektrárne sa začne aj druhý ročník výtvarného sympózia umelcov veľkého formátu Factory art.


Elektráreň Tatranskej galérie čaká ešte tretia etapa rekonštrukcie. „Ešte nie je zrekonštruovaný suterén, nie sú dotiahnuté detaily celého objektu. Chceme, aby objekt slúžil tak, ako iné svetové renomované galérie, aj ako spoločenský priestor,“ dodala Ondrušeková. V suteréne objektu Elektrárne by malo vzniknúť kníhkupectvo, artshop a kaviareň s reštauráciou. Súčasťou tretej etapy rekonštrukcie bude aj obnova komína, ktorý je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň parná a komín. V rámci poslednej etapy rekonštrukcie sa upraví aj nádvorie Elektrárne, kde vznikne oddychový priestor. Náklady na poslednú etapu predstavujú vyše 900-tisíc eur. Peniaze chce Tatranská galéria získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Tatranská galéria získala 1,2 mil. € na rekonštrukciu

Tatranská galéria v Poprade získala peniaze na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, kde galéria v súčasnosti sídli. „Uspeli sme v štrukturálnych fondoch so žiadosťou, ktorej predchádzala takmer päťročná práca a príprava,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala galéria vyše 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent zabezpečí Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Odpovede

  1. Tatranská galéria otvorí zrekonštruovanú Elektráreň

    Otvorením Elektrárne skončili galeje Tatranskej galérie

    POPRAD 26. októbra (SITA) – Po 50 rokoch existencie a asi 17 sťahovaniach má Tatranská galéria v Poprade konečne vlastné výstavné i administratívne priestory. Viac ako rok trvajúca rekonštrukcia objektu elektrárne Tatranskej galérie stála vyše 830 000 eur. Dnešný deň je podľa jej riaditeľky Anny Ondrušekovej zavŕšením 13-ročnej a v poslednom období 13-mesačnej intenzívnej práce. „Skončili galeje jednej galérie,“ povedala pre média krátko po dnešnom slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov Elektrárne. Tatranská galéria má podľa riaditeľky „jedny z najkrajších a najlepších výstavných priestorov na Slovensku“.

    Rekonštrukcia objektu Elektrárne sa začala 4. septembra minulého roku. V prvej etape vyrástla nová prístavba, kde sa presťahovala administratíva a depozit Tatranskej galérie. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v apríli tohto roku. Súčasne s prvou etapou pokračovala rekonštrukcia hlavnej výstavnej budovy bývalej parnej elektrárne. Po zabezpečení statiky sa v celom objekte kompletne vymenili podlahy, elektroinštalácia a vybudovalo sa zabezpečovacie zariadenie a nové vykurovanie, ktoré doteraz v objekte nebolo. Nové výstavné priestory dnes podľa riaditeľky spĺňajú najnáročnejšie kritériá európskej úrovne. Nasledovala úprava interiérov a exteriéru objektu.

    Napriek dnešnému slávnostnému otvoreniu Elektrárne Tatranskej galérie by mala na budúci rok pokračovať posledná etapa obnovy. „Úplne spokojná budem, keď dotvoríme všetky detaily, ktoré robia galériu galériou,“ povedala Ondrušeková. Vo vynovených priestoroch je potrebné dokončiť detaily a opraviť suterén objektu, kde by mala vzniknúť nielen kaviareň, ale aj predajňa kníh a umeleckých predmetov. Súčasťou poslednej etapy rekonštrukcie bude aj obnova komína, ktorý je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň parná a komín a úprava nádvoria elektrárne.

Comments are closed.