park

(z lat. parcus - chránený)

Skleník, Stupava

História skleníka sa spája s rodom Pálfiovcov, ktorí v roku 1603 získali do vlastníctva stupavské panstvo. „Šľachtické rody, ako to bývalo zvykom, zveľaďovali svoje sídla…

Historický park Lednické Rovne

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Med…

Mestský park Piešťany

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, ne…

Smolenický zámok

Romanticky pôsobiaci zámok s polygonálnou vežou. V jeho okolí je rozsiahly lesopark.