Víkend otvorených parkov a záhrad – pridajte sa

Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková

Staňte sa súčasťou podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2016 Milí priatelia zelene, aj v tomto roku máte možnosť zapojiť Vašu záhradu, park, arborétum či inú zaujímavú zelenú plochu do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. V podujatí sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. kultúrno-historickým významom, príťažlivým dizajnom, netradičnou záhradnou architektúrou, ekologickým prístupom a citlivým využívaním, dendrologickými alebo botanickými zbierkami, zaujímavou históriou či príbehmi, ktoré sa k nim viažu. Zároveň radi privítame zapojenie sa ďalších zaujímavých či významných plôch zelene – ovocné sady, komunitné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta, historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory. Podujatie je otvorené pre verejné i súkromné parky a záhrady a iné hodnotné plochy zelene zo všetkých krajov Slovenska. Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete – v Anglicku, Holandsku, Írsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Do podujatia sa okrem bratislavských parkov a záhrad zapájajú postupne aj mnohé ďalšie parky a záhrady zo Slovenska. Hlavným cieľom podujatia je spoločne osláviť a atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využívania. VIII. ročník stále viac obľúbeného Víkendu otvorených parkov a záhrad už tradične pripravujeme druhý júnový víkend v dňoch 10. – 12. júna 2016, keďže v tomto čase sú obvykle naše parky a záhrady už v plnom kvete. Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke podujatia: www.vopz.sk. Ak Vás podujatie oslovilo a chceli by ste sa stať jeho súčasťou, prihláste sa cez vyššie uvedenú stránku podujatia v časti „Chcem sa prihlásiť“. Všetkým prihláseným lokalitám zabezpečíme propagáciu na národnej i medzinárodnej úrovni a zároveň im bezplatne poskytneme metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ivanu Janskú, Národný Trust n.o., 0904 638 158, ivana.janska@nt.sk

 

Za organizátorov sa na spoluprácu teší, Michaela Kubíková, riaditeľka Národný Trust n.o.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články