?o je v nás (výtvarné a remeselné práce odsúdených)

Od roku 1995 (Roku tolerancie), pravidelne každé dva roky Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici a Ústav na výkon trestu od?atia slobody v B. Bystrici – Krá?ovej sprístup?uje verejnosti ojedinelú výstavu z tvorby odsúdených. V rámci kultúrno ? vzdelávacej ?innosti, majú odsúdení po?as výkonu trestu možnos? pôsobi? vo viacerých krúžkoch, súboroch, rekvalifika?ných a vzdelávacích kurzoch.

Aktuálny VII. ro?ník výstavy prezentuje výtvarné a remeselné práce, ktoré vznikali v rámci výtvarného krúžku odsúdených v ateliéri ústavu a pracovných diel?ach. Gros výstavy tvoria figurálne olejoma?by a kresby troch odsúdených, ktorí vystupujú pod pseudonymom ( Leonardo, Picasso, Be?o ). Picasso – ob?ianskym menom Boris Bukovec (Ústav výkonu väzby? B. Bystrica) sa prezentoval aj na predchádzajúcom VI. ro?níku výstavy. Be?o ? ob?ianskym menom Benedikt Marecký sa venuje prevažne náboženskej tématike. Ma?by sú doplnené o osobné textové výpovede autorov popisujúce ich motiváciu tvori? a interpretáciu jednotlivých vystavených diel.

?alšie vystavené práce zah??ajú rôzne figúrky z chlebovej striedky, zmenšené modely architektúr a lodí, drobné rezbárske práce a výšivky a dekoratívne ozdoby z tvorby žien. ?as? výstavy prezentuje remeselné výrobky z dreva.
Diváci majú taktiež možnos? nahliadnu? a bližšie sa oboznámi? s vnútorným chodom ústavu a životom odsúdených, prostredníctvom ?asopisu – Ústavného ob?asníka, ktorý pripravuje redak?ná rada tvorená odsúdenými.
Vernisáž výstavy sa uskuto?ní 14.2. 2007, v de? sv. Valentína, patróna odsúdených. Po?as otvorenia výstavy vystúpi hudobná kapela odsúdených pod vedením vychovávate?a Mgr. Cyrila Pleška, pedagóga hudobného krúžku ÚVTOS ? Krá?ová.

USPORIADATE? VÝSTAVY : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
SPOLUPRÁCA : Ústav na výkon trestu od?atia slobody B. Bystrica – Krá?ová
TRVANIE VÝSTAVY : 14.2.2007 ? 14.3.2007
VERNISÁŽ VÝSTAVY: o 14.00 hod. v Thurzovom dome
MIESTO KONANIA VÝSTAVY: Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Kontakt :Stredoslovenské múzeum, Zuzana L. Majlingová, ?.t. 048 412 58 97,

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ikony

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstavuje výstavu IKONY, ktorá v poviano?nom ?ase prináša divákom atmosféru východnej spirituality a poh?ad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu.

Výstava výtvarných prác odsúdených a obvinených

BANSKÁ BYSTRICA 31. januára 2005 (SITA) – Olejomaľby, kresby, stavby zo špajdlí, ale aj sošky z typického väzenského materiálu – chlebovej striedky môžu vidieť návštevníci Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici na výstave výtvarných a remeselných prác väzňov Čo je v nás. Jej už šiesty ročník pripravilo Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) a Ústavom na výkon väzby v Banskej Bystrici.

K.O.MIX

Projekt K.O.MIX sa člení na dva hlavné bloky: výstavu a sprievodné podujatia.
Výstava K.O.MIX má ukázať, akými spôsobmi mladí slovenskí výtvarníci pretavujú vizuálnu reč, zobrazovacie prostriedky a základné myšlienky komiksu do svojich diel.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.