Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať na obnovu hradov

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky tvoriace ostatný majetok vo vlastníctve štátu sa budú môcť využívať na verejnoprospešné účely, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa tiež mení zákon o lesoch. Novelu schválili začiatkom októbra poslanci Národnej rady SR.

Nové znenie zákona umožní zmluvný vzťah k pozemku, na ktorom sa robí verejnoprospešná činnosť. Výsledkom tiež bude, že osoby, ktoré vykonávajú takúto činnosť, môžu získať podporu z verejných alebo európskych zdrojov.

Do novely sa doplnila aj kompetencia krajského pamiatkového úradu na vydanie záväzného stanoviska, v ktorom sa vymedzí územie národnej kultúrnej pamiatky určenej na obnovu. Určia sa tiež podmienky realizácie obnovy, požiadavky na prieskum územia a okolia národnej kultúrnej pamiatky, prípadne spôsob a rozsah výkonu kontroly. V záujme minimalizácie prevodu národných kultúrnych pamiatok z majetku obce alebo vyššieho územného celku na tretiu osobu, sa do zákona doplnila gescia krajského pamiatkového úradu nad takýmto prevodom. Bude sa k tomu po novom vyžadovať jeho súhlas.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede