Prezident vrátil novelu týkajúcu sa reštaurovania

Obrázok k článku

Prezident SR Andrej Kiska parlamentu vrátil novelu zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov. Ako sa uvádza na internetovej stránke prezidenta, právna norma okrem toho rozširuje okruh osôb, ktoré môžu reštaurovať výtvarné diela alebo národné kultúrne pamiatky, aj o zamestnancov Pamiatkového úradu. “Vytvára tak situáciu, že Pamiatkový úrad nebude pri reštaurovaní len rozhodovať, ale aj sám seba kontrolovať. Prezident preto navrhuje vypustiť zo schváleného zákona možnosť vykonávania reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov Pamiatkovým úradom,” píše sa na stránke prezidenta.

Podľa Kisku tiež zo zákona vyplýva, že nároky na zamestnancov Pamiatkového úradu, ktorí by mali reštaurovať pamiatky, by boli nižšie ako nároky na členov Komory reštaurátorov. „Táto skutočnosť spôsobuje nerovnaké podmienky v oblasti kvalifikačných predpokladov pre vykonávanie reštaurovania,“ argumentuje prezident v zdôvodnení vrátenia zákona.

 

Novela rieši snahy o návrat nelegálne vyvezených diel kultúrnej hodnoty. Nová smernica má zabezpečiť navrátenie všetkých kultúrnych predmetov na územie štátu, z ktorého boli nezákonne vyvezené, či už sú súčasťou verejných alebo iných zbierok. Podmienkou má byť, že tieto kultúrne predmety by boli označené ako národné kultúrne dedičstvo. Novela však upravovala aj zákony o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, o ochrane pamiatkového fondu či o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Konkrétne sa navrhovalo rozšíriť okruh osôb oprávnených reštaurovať národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety, zmeny sa týkali aj určenia osôb, ktoré by mohli reštaurovať národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety a novela upravovala aj kvalifikačné predpoklady pre výkon reštaurátorských prác.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Po vstupe do EÚ kultúrne predmety ochránia dohody

Vrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z členského štátu EÚ späť na Slovensko bude mať po našom vstupe do únie na starosti ministerstvo kultúry: BRATISLAVA 30. apríla (SITA) – Po vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa otvoria naše hranice, čo však podľa Pamiatkového úradu (PÚ) SR neznamená, že naše kultúrne pamiatky nebudú chránené. Ako agentúru SITA informoval hovorca PÚ SR Karol Vlk, napriek tomu, že hranice SR s členmi únie budú priepustné, budú medzinárodné dohody, naďalej platiť.

Vláda schválila novelu o nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) – Spresniť podmienky začatia súdneho konania o vrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov z členských štátov Európskej únie na územie Slovenska má novela zákona, ktorú dnes schválila vláda. Schválená novela zároveň upravuje povinnosť informovať o takýchto súdnych konaniach. Návrh na začatie súdneho konania je možné podať do jedného roka odvtedy, čo sa žiadajúci štát dozvedel, kde sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza a kto je jeho vlastníkom alebo držiteľom. Táto lehota je však obmedzená tým, že sa tak musí stať najneskôr 30 rokov odvtedy, keď bol kultúrny predmet z územia žiadajúceho štátu nezákonne vyvezený. Ak ide o kultúrny predmet, ktorý je súčasťou verejnej zbierky alebo o kultúrny predmet, ktorý je predmetom inventára cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, je možné návrh podať do 75 rokov od jeho nezákonného vývozu z územia žiadajúceho štátu.

Odpovede

 1. K teme:

   

  Prezident

  K teme:

   

  Prezident vrátil Národnej rade novelu týkajúcu sa reštaurovania
  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 3. 12. 2015 podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 11. 11. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhol poslancom parlamentu, aby pri opätovnom prerokovaní schválili zákon so zmenami.

   

  Právna norma rozširuje okruh osôb, ktoré môžu reštaurovať výtvarné diela alebo národné kultúrne pamiatky, aj o zamestnancov Pamiatkového úradu. Vytvára tak situáciu, že Pamiatkový úrad nebude pri reštaurovaní len rozhodovať, ale aj sám seba kontrolovať. Prezident preto navrhuje vypustiť zo schváleného zákona možnosť vykonávania reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov Pamiatkovým úradom.

  Podľa Andreja Kisku tiež zo zákona vyplýva, že nároky na zamestnancov Pamiatkového úradu, ktorí by mali reštaurovať pamiatky, by boli nižšie ako nároky na členov Komory reštaurátorov. „Táto skutočnosť spôsobuje nerovnaké podmienky v oblasti kvalifikačných predpokladov pre vykonávanie reštaurovania,“ argumentuje prezident v zdôvodnení vrátenia zákona.

Comments are closed.