Slovensko kandiduje do Výkonnej rady UNESCO

Slovensko chce byť v rokoch 2009-2013 vo Výkonnej rade Organizácie pre výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru – UNESCO, naša krajina už podala kandidatúru. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý do pripomienkového konania predložil rezort diplomacie. “Ide o jednu z priorít Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na rok 2009 v oblasti kandidatúr,” uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Tlačového odboru MZV Igor Skoček. Voľby nových členov Výkonnej rady budú na 35. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v októbri v Paríži. Výkonnú radu tvorí jedna tretina členov UNESCO, Generálna konferencia jej rozhodnutia iba formálne potvrdzuje. “Pôsobenie vo Výkonnej rade UNESCO bude príležitosťou na presadzovanie zahraničnopolitických záujmov SR,” dodal Skoček.

UNESCO má 193 členských a šesť pridružených krajín. Vo Výkonnej rade je 58 členov volených na štvorročné obdobie. V záujme zabezpečenia kontinuity je každé dva roky volená len jedna tretina členov. Slovensko je zaradené do druhej volebnej skupiny zo šiestich existujúcich regionálnych skupín. Táto volebná skupina je zložená z 25 štátov strednej a východnej Európy a vo Výkonnej rade UNESCO má vyčlenených sedem miest. Vo voľbách na 35. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO bude druhá volebná skupina obsadzovať tri uvoľňujúce sa miesta. V súčasnosti sú známi štyria kandidáti: Uzbekistan, Slovenská republika, Bielorusko a Čierna Hora. Podľa materiálu rezortu diplomacie možno predpokladať, že kandidátov bude viac, keďže podľa pravidiel UNESCO môže štát kandidatúru predložiť aj bezprostredne pred voľbami.

SR sa bude opierať o svoje predchádzajúce členstvo vo Výkonnej rade UNESCO v rokoch 1995 až 1999 a 2001 až 2005, o skúsenosti z nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN, z vedenia Výboru ministrov Rady Európy a z aktuálneho pôsobenia v Rade OSN pre ľudské práva. Expertnú podporu poskytnú predovšetkým slovenskí odborníci pôsobiaci v orgánoch UNESCO. V súčasnosti je Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. v poradnom orgáne generálneho riaditeľa UNESCO pre bioetiku a za Slovenskú republiku pôsobí v Medzivládnom bioetickom výbore UNESCO. RNDr. Pavol Miklánek, CSc. je podpredsedom rady Medzinárodného hydrologického programu UNESCO a Ing. Július Oszlányi, CSc. je členom Medzivládnej koordinačnej rady programu UNESCO Človek a biosféra. Veľvyslanec a stály delegát Slovenskej republiky pri UNESCO, JUDr. Igor Grexa, je členom Právneho výboru UNESCO.

Presadzovanie kandidatúry Slovenska do Výkonnej rady UNESCO v období do októbra 2009 podľa Skočeka nebude mať vplyv na výdavkovú časť štátneho rozpočtu. Náklady s tým spojené budú zabezpečené z rozpočtu ministerstva zahraničných vecí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko sa stalo členom Výkonnej rady UNESCO

Slovensko dňa 14. októbra 2009 na zasadaní 35. Generálnej konferencie UNESCO v Paríži zvolili za člena Výkonnej rady UNESCO na štyri roky. Slovenská republika mieni svojím dielom prispieť k napĺňaniu priorít vlády pri budovaní vedomostnej spoločnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, podpory kultúrnej diverzity, ochrany a využívania kultúrneho dedičstva a v ďalších oblastiach pôsobnosti UNESCO.

Návšteva generálneho riaditeľa UNESCO

V dňoch 20.- 23. augusta navštívil Slovensko na pozvanie ministra zahraničných vecí generálny riaditeľ UNESCO pán Koïchiro Matsuura s manželkou Takako Kirikae Matsuura. Ministerstvo kultúry SR bolo hostiteľom pána Matsuuru v prvý deň jeho pobytu na Slovensku, v nedeľu, 21. augusta 2005.