ODPORÚČANIA UNESCO

ODPORÚČANIE O MEDZINÁRODNÝCH ZÁSADÁCH APLIKOVATEĽNÝCH NA ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY

/ Generálna konferencia Unesco, New Delhi, 5.december 1965 /…ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA NAJÚČINNEJŠÍCH PROSTRIEDKOV NA SPRÍSTUPNENIE MÚZEÍ KAŽDÉMU

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Paríž, 14.november 1960 /

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY KRÁSY A CHARAKTERU KRAJÍN A SÍDIEL

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Paríž, 9.november 1962 /

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ NA ZÁKAZ A ZAMEDZENIE NEDOVOLENÉHO VÝVOZU, DOVOZU A PREVODU VLASTNÍCTVA KULTÚRNEHO MAJETKU

/ Generálna konferencia Unesco, Paríž, 19.november 1964 /

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY KULTÚRNEHO BOHATSTVA OHROZENÉHO VEREJNÝMI ALEBVO SÚKROMNÝMI TECHNICKÝMI A STAVEBNÝMI PRÁCAMI

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Paríž, 10.november 1968 /

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA NA NÁRODNEJ ÚROVNI

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Paríž, 21.november 1972/

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY A SÚČASNEJ ÚLOHY HISTORICKÝCH OBLASTÍ

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru,Nairobi, 26.október 1976 /

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA MEDZINÁRODNEJ VÝMENY KULTÚRNEHO MAJETKU

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Nairobi, 30.november 1976 /

ODPORÚČANIE NA OCHRANU HNUTEĽNÉHO KULTÚRNEHO MAJETKU

/ Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, Paríž, 24.október 1978 /

STANOVY MEDZINÁRODNÉHO KOMITÉTU NA PODPORU VRÁTENIA KULTÚRNEHO MAJETKU PÔVODNÝM KRAJINÁM ALEBO JEHO NÁHRADY V PRÍPADE NEDOVOLENÉHO PRIVLASTNENIA

/ Generálna konferencia Unesco, Paríž, 1978 /

Nabudúce: CHARTY A REZOLÚCIE MEDZINÁRODNÝCH NEVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články