Komisia UNESCO sprísni dozor nad svetovými pamiatkami

11. júla 2008 – Komisia Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) vo štvrtok vyhlásila, že podrobí viaceré svetové pamiatky dozoru pre ich možné znehodnotenie. Túto činnosť by chcela realizovať v prípade starovekého Machu Picchu v Peru, mesta Timbuktu v Mali, uzbeckého Samarkandu a francúzskeho Bordeaux. Všetky štyri pamätihodnosti patria do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Komisia sa usiluje venovať týmto unikátom svetových kultúr väčšiu pozornosť, keďže veľakrát sa tieto lokality dostávajú do stretu s urbanizmom, prírodnými vplyvmi či slabou starostlivosťou. UNESCO bude pravidelne vysielať inšpekcie, ktoré budú zaznamenávať a zasielať správy o pokroku či dekadencii v údržbe pamiatok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Citadela Inkov nebude na Zozname ohrozených lokalít

7. júla 2008 – Peruánsky Národný kultúrny inštitút upozorňuje, že UNESCO sa rozhodlo nepridať Machu Picchu na Zoznam svetového dedičstva ohrozených lokalít. Rovnako tvrdí, že Vzdelávacia, vedecká a kultúrna Organizácia Spojených národov sa rozhodla, že známej citadele Inkov nehrozí skoré priame ohrozenie.

Svetové dedičstvo očami detí 2008

Pri príležitosti zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok jeho okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO organizuje mesto Banská Štiavnica po dobrých skúsenostiach z minulosti už XIV. ročník medzinárodnej súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo.

Lokality UNESCO na Slovensku – Spišský hrad

Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje ruina Spišského hradu. Hrad patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula, ktorá je charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podhradie.