Komisia UNESCO sprísni dozor nad svetovými pamiatkami

11. júla 2008 – Komisia Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) vo štvrtok vyhlásila, že podrobí viaceré svetové pamiatky dozoru pre ich možné znehodnotenie. Túto činnosť by chcela realizovať v prípade starovekého Machu Picchu v Peru, mesta Timbuktu v Mali, uzbeckého Samarkandu a francúzskeho Bordeaux. Všetky štyri pamätihodnosti patria do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Komisia sa usiluje venovať týmto unikátom svetových kultúr väčšiu pozornosť, keďže veľakrát sa tieto lokality dostávajú do stretu s urbanizmom, prírodnými vplyvmi či slabou starostlivosťou. UNESCO bude pravidelne vysielať inšpekcie, ktoré budú zaznamenávať a zasielať správy o pokroku či dekadencii v údržbe pamiatok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Citadela Inkov nebude na Zozname ohrozených lokalít

7. júla 2008 – Peruánsky Národný kultúrny inštitút upozorňuje, že UNESCO sa rozhodlo nepridať Machu Picchu na Zoznam svetového dedičstva ohrozených lokalít. Rovnako tvrdí, že Vzdelávacia, vedecká a kultúrna Organizácia Spojených národov sa rozhodla, že známej citadele Inkov nehrozí skoré priame ohrozenie.

Svetové dedičstvo očami detí 2008

Pri príležitosti zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok jeho okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO organizuje mesto Banská Štiavnica po dobrých skúsenostiach z minulosti už XIV. ročník medzinárodnej súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo.