Skončila sa Gotika

Obnova.sk Foto

V nedeľu 21. marca 2003 sa slávnostnou derniérou za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, ktorý prevzal nad výstavou záštitu a generálnej riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej, kurátora Dušana Burana a ďalších hostí skončila výstava Gotika, ktorá bola pokračovaním cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie.Obnova.sk FotoVýstava Gotika prezentáciou mimoriadne vzácnych diel, ale aj vďaka príťažlivému architektonickému riešeniu (Martin Kvasnica), sa výstava stala jednou z najnavštevovanejších za posledné roky. Ťažisko výstavy spočívalo v dielach vytvorených pre liturgické prostredie – najmä častí oltárov s tabuľovými maľbami a skulptúrami ( SNG Vodné kasárne a Esterházyho palác), viaceré sekcie výstavy sa zaoberali i náročne vyzdobenými ilumináciami v liturgických kódexoch (MMB Stará radnica).
Výstavu videlo od 21. novembra 17 668 návštevníkov, pričom len za mesiac marec navštívilo Gotiku 7917 záujemcov. Medzi návštevníkmi boli viaceré významné osobnosti politického a spoločenského života.
Súčasťou expozície Gotika bolo aj množstvo sprievodných podujatí – cyklus Kurátor a hosť, prostredníctvom ktorého kurátor výstavy Dušan Buran a autori publikácií sprevádzajúcej výstavný projekt priblížili počas desiatich stretnutí jednotlivé témy a inštalačné celky výstavy Gotika. Príťažlivým bol aj cyklus 5-tich celovečerných projekcií dokumentárnych filmov na tému Gotické umenie na Slovensku, ako aj koncertný cyklus Musica poetica da camera – Stredoveká hudba I-IV.

Obnova.sk FotoOddelenie pre výchovu a vzdelávanie SNG pripravilo počas výstavy Gotika 262 lektorských sprievodov pre školy, 22 odborných lektorských sprievodov pre verejnosť, 73 tvorivých dielní pre deti a mládež, 31 animácii, ako aj metodické dni pre učiteľov.
Záver expozície Gotika sprevádzalo medzinárodné kolokvium pod názvom Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext za účasti viac ako 150 účastníkov a 32 domácich a zahraničných referentov.
Záujem o populárno vedeckú publikáciu pod rovnomenným názvom Gotika bol tak veľký, že jej náklad je takmer vypredaný. Publikácia GOTIKA bola nominovaná na cenu Najkrajšia kniha roka.
Posledné dni vyšla Slovenská národná galéria v ústrety všetkým záujemcom, ktorí ešte nestihli výstavu Gotika navštíviť a predĺžila návštevné hodiny, pričom vo večerných hodinách bol vstup zdarma a výstavou sprevádzali odborní lektori. Túto možnosť využilo viac ako
1 800 návštevníkov.

Zdroj: SNG

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA

Z obdobia medzi rokmi 1250 až 1550 pochádzajú azda najcennejšie diela umeleckej histórie Slovenska. Osobnosti ako majster Pavol z Levoče alebo Majster M, či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave vzbudzujú už viac než 100 rokov záujem nielen historikov umenia, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa však o kvalite nášho gotického umenia v rámci tak reprezentatívnej výstavy mohla naposledy presvedčiť v roku 1937 – v Prahe.