Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA

Z obdobia medzi rokmi 1250 až 1550 pochádzajú azda najcennejšie diela umeleckej histórie Slovenska. Osobnosti ako majster Pavol z Levoče alebo Majster M, či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave vzbudzujú už viac než 100 rokov záujem nielen historikov umenia, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa však o kvalite nášho gotického umenia v rámci tak reprezentatívnej výstavy mohla naposledy presvedčiť v roku 1937 – v Prahe. v roku 55. výročia založenia Slovenskej národnej galérie
Vernisáž výstavy: 20. november 2003 o 17.00 hod.
Otvorenie výstavy: 21. november 2003
Trvanie výstavy: 21. november – 21. marec 2004
Miesto konania: Slovenská národná galéria v Bratislave, Esterházyho palác a Vodné kasárne
Mestské múzeum v Bratislave, Stará radnica
Hlavný kurátor výstavy a editor publikácie: Dušan Buran
Asistentky projektu: Zuzana Ludiková a Lucia Hesterová
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod.
Vstupné: 120,- Sk; zľava 60,- / 30,- Sk
Sprievody s lektorským výkladom na výstave Gotika: Každú nedeľu o 15.00 hod. pri pokladni Vodných kasární SNG.

Záštitu nad výstavou prevzali: Predseda NR SR Pavol Hrušovský a minister kultúry SR Rudolf Chmel.

Mnohé gotické artefakty slovenskej proveniencie uchovávajú zahraničné inštitúcie, ťažko dostupné archívy, súkromné a cirkevné zbierky. Avšak v posledných rokoch sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť ďalšie, dosiaľ neznáme diela alebo po reštaurovaní skorigovať predchádzajúce odborné názory.
V rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia prezentuje SNG spolu s Mestským múzeom v Bratislave expozíciu, populárno-vedeckú publikáciu a medzinárodnú konferenciu pod jednoduchým názvom – Gotika. V spolupráci s domácimi i zahraničnými zbierkovými inštitúciami a vďaka ochote početných cirkevných majiteľov sa usilujeme ukázať nielen už známe diela tabuľového maliarstva a sochárstva, ale ponúkame nový pohľad na ich kontext v rámci kultúry stredovekej Európy.
Prostredníctvom príťažlivého architektonického riešenia výstavy sa snažíme o moderný dialóg, bez nostalgie, avšak s vedomím mimoriadnej hodnoty prezentovaných diel. Hoci ťažisko expozície prirodzene spočíva v dielach vytvorených pre liturgické prostredie – najmä častí oltárov s tabuľovými maľbami a skulptúrami ( SNG Vodné kasárne a Esterházyho palác), viaceré sekcie výstavy sa zaoberajú i náročne vyzdobenými ilumináciami v liturgických kódexoch (MMB Stará radnica).
V knihe vydanej pri tejto príležitosti sa k slovu dostanú tiež historické predpoklady vývinu gotickej architektúry, zakladanie kostolov v práve kolonizovaných oblastiach Slovenska, ich výzdoba nástennými maľbami a sochami; na druhej strane urbanizmus, formovanie hradn²ch
sídiel a mestských štruktúr, ale i vytváranie bohatých oltárnych retabulí, liturgických kalichov a monštrancií. Túto panorámu uzatvárajú kapitoly venované stredovekej vzdelanosti, reprezentované rukopismi farských a kapitulských knižníc, či kultúre všedného dňa, ktorú sprostredkujeme príkladmi listín, erbov, pečatí, skla alebo keramiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Publikácia GOTIKA najkrajšou knihou roka 2003

Publikácia GOTIKA z dielne Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Slovart sa stala najkrajšou knihou roka 2003
V posledných desaťročiach sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela gotického umenia alebo po reštaurátorských zásahoch podstatne skorigovať predchádzajúce názory na ich miesto v dejinách európskej kultúry.

Skončila sa Gotika

V nedeľu 21. marca 2003 sa slávnostnou derniérou za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, ktorý prevzal nad výstavou záštitu a generálnej riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej, kurátora Dušana Burana a ďalších hostí skončila výstava Gotika, ktorá bola pokračovaním cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie.

Gotika

Pre tých, ktorých zaujímajú naše staré dejiny odporúčame navštíviť Slovenskú národnú galériu a Mestské múzeum v Bratislave, kde si až do marca môžu prezrieť rozsiahlu výstavu „Gotika“. Projekt je pokračovaním cyklu výstav pod názvom Dejiny slovenského výtvarného umenia, v rámci ktorej už verejnosť mala možnosť získať prehľad o umení baroka a umení 20. storočia.

Obnova.sk Foto

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

O parížskom úspechu slovenskej gotiky v SNG

Netradičnú dokumentačnú reportáž o výstave neskorej gotiky Slovenska Zlatom a ohňom – Umenie Slovenska na konci stredoveku, ktorá od septembra do januára žala úspechy v parížskom Múzeu Cluny, ponúka do polovice februára Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave. Kurátor výstavy Dušan Buran na nej predstavuje v rámci Kabinetu starého umenia vo Vodných kasárňach na Rázusovom nábreží zákulisie tohto medzinárodného projektu. Pod názvom Všade dobre, doma najlepšie! (Nulle part aussi bien que chez soi!) môžu návštevníci vidieť gotické artefakty v ich transportných obaloch – drevených škatuliach. Dostanú sa aj k ohlasom na výstavu, ktorú videlo približne 105 tisíc ľudí, vo francúzskej a našej tlači. Ako ďalej agentúru SITA informovala Karmen Koutná z marketingu a komunikácie SNG, výstava tak ponúka jedinečnú možnosť vidieť vybrané diela z parížskej výstavy. Následne totiž poputujú svojim majiteľom.

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.