Publikácia GOTIKA najkrajšou knihou roka 2003

Obnova.sk Fotografia

Publikácia GOTIKA z dielne Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Slovart sa stala najkrajšou knihou roka 2003
V posledných desaťročiach sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela gotického umenia alebo po reštaurátorských zásahoch podstatne skorigovať predchádzajúce názory na ich miesto v dejinách európskej kultúry.Okrem toho sa Slovensko stalo súčasťou medzinárodného priestoru tiež v oblasti spoločenských vied, ktorých súčasťou je i dejepis umenia. Toto nás podnietilo koncipovať knihu od začiatku ako medzinárodné podujatie.

Obnova.sk Fotografia

K spolupráci na projekte boli oslovení nielen domáci odborníci, ale aj historici umenia z Čiech, Maďarska a z Nemecka.
Prostredníctvom bohatej obrazovej dokumentácie a pútavých textov rozdelených do piatich základných kapitol sa k slovu dostávajú tak historické predpoklady vývinu gotickej architektúry – zakladanie kostolov v práve kolonizovaných oblastiach Spiša, Gemera a v stredoslovenských banských mestách – ako aj ich výzdoba skulptúrami a nástennými maľbami, na druhej strane urbanizmus, formovanie hradných sídiel a mestských štruktúr, či vytváranie diel pre liturgické prostredie – najmä oltárov s tabuľovými maľbami a sochami. Sledujeme umelecké cesty ich tvorcov, motívy ich mecenášov a očakávania divákov.

Obnova.sk Fotografia

Túto panorámu uzavrú kapitoly venované neskorostredovekej vzdelanosti, reprezentované cennými ilumináciami v kódexoch farských a kapitulských knižníc alebo kultúre všedného dňa, ktorú sprostredkujeme sklom, keramikou ale aj náročne vyzdobenými dielami zlatníctva a liturgického textilu. V rámci katalógovej časti knihy je podrobnejšie komentovaných takmer 400 vybraných gotických stavieb, umeleckých diel alebo ich súborov.
Okrem hodnotného obsahu sa Slovenská národná galéria snažila kultúrnej verejnosti ponúknuť i atraktívnu publikáciu s množstvom farebných a čiernobielych reprodukcií a ďalšieho grafického materiálu v modernej, avšak prehľadnej grafickej úprave. Za toto úsilie SNG spolu s vydavateľstvom Slovart dostala hlavné ocenenie v súťaži „Najkrajšie knihy Slovenska 2003“: Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy; dizajnérka publikácie, Jana Sapáková Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu a Tlačiarne BB s.r.o. Banská Bystrica Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie.

Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika
Dušan Buran a kolektív
880 strán, takmer 1000 farebných a čiernobielych obrázkov
ISBN 80-8059-080-X

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA

Z obdobia medzi rokmi 1250 až 1550 pochádzajú azda najcennejšie diela umeleckej histórie Slovenska. Osobnosti ako majster Pavol z Levoče alebo Majster M, či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave vzbudzujú už viac než 100 rokov záujem nielen historikov umenia, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa však o kvalite nášho gotického umenia v rámci tak reprezentatívnej výstavy mohla naposledy presvedčiť v roku 1937 – v Prahe.

Skončila sa Gotika

V nedeľu 21. marca 2003 sa slávnostnou derniérou za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, ktorý prevzal nad výstavou záštitu a generálnej riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej, kurátora Dušana Burana a ďalších hostí skončila výstava Gotika, ktorá bola pokračovaním cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie.

Časopis Pamiatky a múzeá udelí výročné ceny

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) – Za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti kultúry za rok 2003 ocení laureátov redakcia časopisu Pamiatky a múzeá v piatok o 14:00 v lučenskej Dvorane Reduty. Ceny odovzdajú pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Ocenenia v šiestich kategóriách sa udeľujú na návrh čitateľov a ďalších navrhovateľov.

Udelili ceny za ochranu kultúrneho dedičstva

BRATISLAVA 10. septembra 2004 (SITA) – Osobnosti a inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry dnes v Lučenci ocenili za ochranu pamiatok. Ceny časopisu Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva odovzdali na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Šarišské Múzeum Bardejov 11 | 2003

ÚČASŤ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA NA INÝCH VÝSTAVÁCH
20.11.2003 -30.3.2004
Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA
Slovenská národná galériaBratislava
Prezentácia diel gotického umenia, na ktorej budú vystavené zbierky ŠM
PhDr.F.Gutek
T: 472 2009

Gotika

Pre tých, ktorých zaujímajú naše staré dejiny odporúčame navštíviť Slovenskú národnú galériu a Mestské múzeum v Bratislave, kde si až do marca môžu prezrieť rozsiahlu výstavu „Gotika“. Projekt je pokračovaním cyklu výstav pod názvom Dejiny slovenského výtvarného umenia, v rámci ktorej už verejnosť mala možnosť získať prehľad o umení baroka a umení 20. storočia.

Obnova.sk Foto