Ruská ikona. XV. – XX. storočie v SNG

Dejiny ikonomaľby v Rusku majú toľko storočí ako dejiny kresťanstva. Bez ikony nie je možné predstaviť si ani chrám, ani dom pravoslávneho kresťana. Ruská ikona, namaľovaná podľa prísnych pravidiel, zohráva veľkú úlohu aj v súčasnej ruskej spoločnosti. Ako za starých čias, ikona je stále symbolom duchovného života a nebeského požehnania za dobré skutky.

 


V rámci prvej oficiálnej návštevy prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva na Slovensku Slovenská národná galéria v spolupráci s ruskými partnermi otvorila 7. apríla 2010 výstavu majstrovských diel ruskej ikonomaľby


 


Ruská ikona. XV. – XX. storočie


 


Miesto : Bratislava, Esterházyho palác –  III. poschodie


Termín: 8. apríl 2010 – 16. máj 2010


 


Výstavu v Slovenskej národnej galérii sprevádza katalóg.


Kurátori projektu: Jevgenij Berezner, Natalia Tarasovová, Irina Čmyrevová


 


 


Početne je kolekcia ikon, vystavená na Slovensku, síce komornejšia, zachytáva však významné obdobie dejín ruského národa. Začínajúc ikonami z XV. storočia, ktoré boli namaľované v Moskve za čias Veľkého moskovského kniežatstva, a preslávil ich ruský maliar ikon Andrej Rubľov, končiac kópiou Feodorovskej ikony Bohorodičky z roku 1913. Výstava zaznamenáva históriu krajiny, ktorá prežila toľko nešťastí, ale zachovala si svoju vieru a silu.


Väčšinu exponátov predstavujú ikony ruských majstrov zo XVI. XVII. storočia, obdobia rozkvetu cirkevnej kultúry v Rusku, keď sa definitívne utvorili kánony zobrazovania a vznikli významné ikonopisecké školy. Rozmach umenia v XVII. storočí prebiehal v čase vytvorenia ruskej štátnosti – po období nepokojov na prelome XVI. XVII. storočia – keď sa krajina šťastne vyhla rozpadu a dlhodobým bratovražedným vojnám s príchodom novej dynastie Romanovcov. História tohto starobylého rodu bola úzko spojená s dejinami mesta Kostroma a Ipatievského kláštora: práve odtiaľ odišiel prvý cár novej dynastie Michail Romanov do Moskvy. Okrem toho aj samotný kláštor a mesto Kostroma preslávili domáci nadaní maliari ikon. Na výstave sú predstavené diela týchto maliarov a taktiež diela moskovských, jaroslavských a haličských maliarov ikon. Rozmanitosť zastúpených štýlov rozširuje predstavu o  ikonografii ruskej ikony a geniálnosti majstrov, ktorí podľa prísnych cirkevných kánonov vyjadrili nadčasovú božskú myšlienku a svoju dobu s jej osobitým svetonázorom a predstavami o kráse.


 


 


Výstavná kolekcia je zostavená z 55 diel – ikon a drevených chrámových skulptúr.


Moskovskí kurátori pripravili výstavu zo zbierok dvoch múzeí – Cirkevného historicko-archeologického múzea pri Svätotrojičnom Ipatievskom kláštore v Kostrome a Múzea ruskej ikony v Moskve. Obidve novodobé múzeá vlastnia bohaté kolekcie. Ich činnosť je príznačná pre súčasný život ruskej spoločnosti; rastúci záujem a pochopenie vzácnosti duchovného základu ruskej kultúry, snaha o navrátenie pamiatok ruskej cirkvi zo zahraničia vedú k vzniku nových vzdelávacích a kultúrnych projektov, medzi ktoré patrí je otváranie múzeí a vydávanie kníh.


 


 


 


Cirkevné historicko-archeologické múzeum pri Svätotrojičnom Ipatievskom kláštore je prvým cirkevným múzeom, ktoré bolo založené pri znovuotvorenom kláštore v roku 2005; expozícia múzea  predstavuje ikony z XV. – XX. storočia, ktoré sú historicky spojené s cirkevným životom mesta Kostroma. Vo fondoch múzea sú unikátne diela úžitkového umenia, cirkevné výšivky, predmety každodenného cirkevného života, ako aj knihy, ktoré boli vlastníctvom chrámov a kláštorov v tomto regióne počas piatich storočí.


 


Múzeum Ruskej ikony je známe svojou aktívnou činnosťou za vrátenie pamiatok ruskej duchovnosti zo zahraničia do Ruska. Dnešná expozícia je doplnená o niekoľko vzácnych diel volžských škôl ikonomaľby.


  


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články