Čipkárstvo v Chorvátsku

Obrázok k článku

Od 30. septembra do 27. októbra 2010 bude otvorená v priestoroch MKCR SR na Nám. SNP 33 v Bratislave výstava "Čipkárstvo v Chorvátsku". Výstava je venovaná chorvátskemu nehmotnému kultúrnemu dedičstvu – umeniu čipkárstva, ktoré je zapísané v Zozname UNESCA. Kurátorka výstavy Nerina Eckhel z Enografického múzea v Záhrebe a dizajnérka Nikolina Jelavić Mitrović predstavia unikátne čipky z Pagu, Hvaru a Lepoglavy.

Slávnostné otvorenie výstavy sa koná 30. septembra 2010 o 16,00 hod. Výstava otvorená denne od 10:00 do 18:00 h okrem pondelka a potrvá do 27. októbra 2010.

Výstavu organizujú Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Chorvátskej republiky, Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR a Národné osvetové centrum na základe dlhoročnej bilaterálnej spolupráce Slovenskej a Chorvátskej republiky. 

Vystavené predmety sú majetkom Etnografického múzea v Záhrebe.  

Viac informácií: http://www.nocka.sk
  

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…