Rezort podporí rekonštrukciu Ľubovnianskeho hradu

Na rekonštrukciu Ľubovnianskeho hradu poputuje takmer 800-tisíc eur. Dominanta hradu z 13. storočia nad mestom Stará Ľubovňa podstúpi opravu severovýchodného opevnenia z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Zrekonštruuje sa tiež jedno z nádvorí hradu. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie MIRRI SR.

„Hrad Stará Ľubovňa je pýchou severného Spiša a zaslúži si väčšiu pozornosť. Z grantov EHP financujeme obnovu až 19 pamiatok, ktoré sú nielen naším národným kultúrnym dedičstvom, ale zároveň majú potenciál napomôcť rozvoju cestovného ruchu v regiónoch. Pamiatky nielen obnovujeme, ale podporené projekty im tiež vdýchnu nový život a viac ich otvoria návštevníkom,“ skonštatovala ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

Cieľom projektu je rekonštrukcia a obnova severovýchodnej hradby Ľubovnianskeho hradu a zvýšenie bezpečnosti jeho tretieho nádvoria. Súčasne sa pred zosuvom ochráni priľahlé archeologické nálezisko kasární zo 17. storočia. Celá lokalita je totiž v havarijnom stave a hrozí jej samovoľné zničenie. Po obnove návštevníkom hradu predstaví nálezisko stála výstava, plánujú sa tiež vzdelávacie podujatia, vybudovanie sokoliarskeho dvora a prezentácie dobových remesiel.

Projekt realizuje Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, občianskym združením Priatelia hradu Ľubovňa a tiež s nórskym partnerom Múzeom mesta Vardo. „V súčasnosti je po rozsiahlej a náročnej rekonštrukcii sprístupnený celý areál hradu vrátane najrozsiahlejšieho objektu, ktorým je renesančný palác. K najcennejším častiam hradu patrí hlavná veža, ktorá sa zachovala ešte zo stredovekých čias. Od mája 2013 je hrad Ľubovňa prístupný aj nevidiacim a nepočujúcim,“ uvádza MIRRI SR.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede