Oprava

odstránenie čiastočného (lokálneho) poškodenia alebo opotrebovania konštrukcie, väčšinou v obmedzenom rozsahu. Používa sa viac na označenie lokálneho zásahu do konštrukcie, než na označenie zásahu do…