Západný palác Hradu Beckov obnovia

Záchrana a obnova kultúrneho dedičstva je jednou z kľúčových oblastí, kam smeruje podpora z Grantov EHP a Nórska, ktoré rozdeľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru teraz pomôžu hradu Beckov, ktorý čaká veľkorysá rekonštrukcia.

„Granty EHP a Nórska zohrávajú významnú úlohu pri záchrane a obnove nášho kultúrneho dedičstva. Teší ma, že teraz sa dočká rekonštrukcie známy hrad Beckov. Z podpory 809 000 eur sa budú financovať stavebné a reštaurátorské práce, ale tiež vybavenie pre plánované kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity na hrade. Táto rekonštrukcia umožní celoročné sprístupnenie hradu verejnosti a bude mať veľmi pozitívny dopad na rozvoj turizmu v regióne,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Hrad Beckov sa od 13. storočia týči nad brale nad rovnomennou obcou neďaleko rieky Váh. S pomocou grantov EHP sa má do jari 2023 zrekonštruovať západný palác hradu do podoby z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Obnova západného paláca vychádza zo schválenej projektovej dokumentácie z roku 2009. Výsledkom rekonštrukcie majú byť viaceré zastrešené priestory, v ktorých budú expozície, ako napríklad lapidárium a zbrojnica, ale i reprezentatívna miestnosť rytierskej sály. Vzniknúť by mal tiež multifunkčný priestor pre rôzne vzdelávacie, kultúrne a spoločenské podujatia.

Podrobnosti o obnove hradu priblíži obec Beckov už 10. marca 2021 na videokonferencii DRAGON – Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho. Pozvánka na videokonferenciu a ďalšie podrobnosti sú zverejnené na https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad/324-konferencia-k-projektu-dragon

Projekt obnovy hradu Beckov získal grant 809 165 eur z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (EHP) a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Kultúra. Obec so žiadosťou o projekt uspela v rámci výzvy „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu. Realizuje ho obec Beckov a jeho partnermi sú: Združenie historických miest a obcí, Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom a vysoká škola Hgskulen for Grn Utvikling (Nórske kráľovstvo).

Detailnejšie informácie o projekte možno nájsť na webstránke https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede