Reštaurujú sochu ukrižovaného Krista na Kalvárii

BRATISLAVA 29. januára 2002 (SITA) – Korpus ukrižovaného Krista z krížovej cesty na Kalvárii v Bratislave reštaurujú v súčasnosti v rámci projektu Starého Mesta Revitalizácia bratislavskej Kalvárie. Baroková plastika osadená na drevenom kríži pôvodne tvorila jedno zo zastavení krížovej cesty. Socha bola vysvätená v roku 1694. Jej autorom je neznámy nemecký sochár z preddonnerovského obdobia. Prieskum plastiky preukázal originálny bronzový odliatok s vrstvou prirodzenej medenej patiny. Pokrytá je hrubou vrstvou uhlíkatého depozitu a dvoma hrubými olejovými vrstvami náterov, ktoré sú prepojené s originálnymi vrstvami. Viditeľné sú stopy po streľbe, prestrelené miesta boli prelepené plátennými náplasťami a pretreté olejovými nátermi. Dosiaľ na plastike vyhodnotili rozbory kovu, vykonali sondážne výskumy a čiastočné čistenie. Plastika bude úplne očistená, odstránia sa cínové plomby a domodelujú chýbajúce časti. Reštaurátorský prieskum uskutočňujú odborníci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením Dany Salamonovej z katedry reštaurovania. Na ochranu cenného originálu bude na vrchol kopca osadená kópia a pôvodnú sochu umiestnia do kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Práce by mali byť skončené v júni.

Plastika Krista na kríži má nesmiernu hodnotu nielen ako pôvodná súčasť krížovej cesty, ale tiež ako náboženský, historický a pamiatkový objekt. Po reštaurovaní bude vypracovaný návrh na jej vyhlásenie za kultúrnu pamiatku. Na materiál potrebný k reštaurátorskému výskumu, samotnému reštaurovaniu a výrobu odliatku je potrebné vyzbierať 180 tisíc korún. Doteraz sa podarilo nazhromaždiť 50 000 korún. Donori môžu svoje príspevky venovať osobne na Farskom úrade Panny Márie Snežnej na Kalvárii alebo na číslo účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 1526-012/0200, variabilný symbol 117, špeciálny symbol Socha.

Krížová cesta na bratislavskej Kalvárii vznikla koncom 17. storočia z iniciatívy jezuitského rádu na počesť porážky tureckej armády spojenými kresťanskými vojskami. Miesto nad Bratislavou vybrali symbolicky, keďže išlo o kopec, na ktorom stála posledná turecká hliadka.

(SITA, an;bl), 0246

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík…

Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík.