Oravská galéria v minulom roku pripravila sedem projektov s podporou FPU

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja sa každoročne snaží rozšíriť svoju činnosť a aktivity pre verejnosť
uchádzaním sa o rôzne dotácie. V roku 2020 zrealizovala sedem projektov, ktoré podporil
Fond na podporu umenia (FPU). Pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 30170 EUR
boli použité na vydanie odbornej publikácie, nadobúdanie a odborné ošetrenie zbierkových
predmetov. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom všetkých projektov,
dofinancované boli z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja sumou 3367 EUR
a z vlastných zdrojov.

Na doplnenie zbierky slovenského výtvarného umenia 20. – 21. storočia galéria v
minulom roku pripravila päť projektov. Tri z nich boli zamerané na akvizíciu sochárskych diel
Štefana Papča (1983 Ružomberok), jedného z najvýraznejších umelcov mladšej generácie na
súčasnej scéne slovenského vizuálneho umenia, čo dokladajú viaceré prestížne ocenenia,
zahraničné štipendiá a zastúpenie v domácich i zahraničných verejných umeleckých
zbierkach. Nosnou témou jeho sochárskej tvorby s intermediálnymi a konceptuálnymi
presahmi je horolezectvo vo viacerých významových rovinách. Viacvrstvovú umeleckú
výpoveď so sociálno-ekologickým obsahom autor spája s vizuálne pôsobivou formou,
previazanou na konkrétne miesta. Vďaka podpore FPU galéria nadobudla do svojich zbierok
sochárske objekty Deviata vlna (2013) a Pravý pilier pravou časťou (2017) z cyklu
Mohutnosti. Ich názvy vychádzajú z pomenovaní horolezeckých trás prvovýstupov na štíty
Vysokých Tatier a autor v nich pracuje so znakovou symbolikou horolezeckých značiek.
Posledným zakúpeným dielom Štefana Papča je sochársky objekt Superdirect (2017),
pomenovaný podľa horolezeckej cesty na Mount Everest. Autor v ňom vzdáva poctu
horolezeckej túžbe po objavovaní neprebádaných území, odvahe dobrovoľne podstupovať
riziko, niekedy aj za cenu straty vlastného života, a tiež majestátnosti hôr, ich kráse i živelnej
sile prírody. Pevná previazanosť tvorby Štefana Papča s vysokohorským prostredím a
krajinou severného Slovenska, odkiaľ pochádza a novátorské uchopenie tejto témy boli
hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa Oravská galéria snažila získať autorove diela do svojich
zbierok.

Ďalšie dva podporené projekty umožnili galérii zakúpiť diela Juliany Mrvovej (1979
Bratislava), ktorá sa od začiatku svojej umeleckej kariéry profilovala najmä ako maliarka a vo
svojej tvorbe posledných rokov tematizuje novodobé nomádstvo. Rozvíja tému putovania
nielen ako spôsobu poznávania sveta okolo nás, ale aj nás samých. Od autorky boli zakúpené
tri obrazy: Srdce na Hladkom štíte (2018), Pier No. 1 / Battery Park (2017) a Yabby v
mangrovách / Tanjung Datu (2019), pohybujúce sa na rozhraní dvoch médií – maľby a
kresby. Každé dielo rozpráva príbeh daného miesta a analyzuje autorkin vzťah k nemu na
základe mikropríbehov ľudí, zvierat a rastlín, či už je inšpirované slovenskými horami,
americkou metropolou alebo exotickým prostredím Bornea. Juliana Mrvová počas svojich
ciest zaznamenáva vizuálne zážitky skicami a kresbami. Neskôr v ateliéri vzniká obraz, ktorý
pracuje najmä s pamäťou. Jej diela sú cestovateľskými záznamami, v ktorých vlastnou
vnútornou optikou dokumentuje videné i prežité. Akvizície nadväzujú na jednu z primárnych
oblastí koncepcie nadobúdania zbierkových predmetov Oravskej galérie, ktorou je slovenské
výtvarné umenie 20. – 21. storočia. Našou snahou bolo doplniť kolekciu s cieľom čo najkomplexnejšieho zdokumentovania súčasného slovenského vizuálneho umenia a
reprezentatívnymi dielami predstaviť umelecké programy dvoch autorov, ktorí zatiaľ v
zbierke Oravskej galérie zastúpení neboli.

O projekte „Plusy a mínusy akvizičnej činnosti“ Oravská galéria informovala verejnosť
viackrát v čase trvania výstavy, ku ktorej bol s podporou FPU vydaný sprievodný katalóg.
Takmer 100 stranová publikácia prezentovala výsledky zbierkotvornej činnosti galérie za
posledných desať rokov s dôrazom na jej kontinuitu a stratégie, vo výbere predstavila diela a
autorov, zastúpených v zbierkach. V rámci projektu boli využité zdigitalizované zbierkové
predmety.

Posledný projekt, realizovaný s podporou FPU, sa sústredil na odborné ošetrenie
zbierkových predmetov. Boli zreštaurované dve drevené polychromované plastiky z prelomu 18 – 19. storočia, ktoré v rámci zbierky Oravskej galérie dokumentujú podoby a slohové premeny sakrálneho sochárstva na Orave, ale i v širšom nadregionálnom kontexte. Plastiky svätcov v takmer životnej veľkosti boli pred nadobudnutím do zbierok galérie dlhodobo vystavené vplyvu vody a klimatickým zmenám, dôsledkom čoho došlo k rozsiahlej degradácii
drevnej hmoty a značnej strate polychrómie. Reštaurátorský zásah bol zameraný na celkové
zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov s cieľom záchrany pamiatkových hodnôt
a umožnenia prezentácie diel. Reštaurátorské práce uskutočnila reštaurátorka s príslušnou
špecializáciou Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede