Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

V úvode výstavy sú  predstavené stredoeurópske variácie neskorej gotiky a zaalpskej renesancie na príkladoch sochárstva, tabuľového a iluminovaného maliarstva, ako aj náboženské knihy vytlačené vo významných európskych vydavateľstvách na rozhraní 15. a 16. storočia.


Heraldická reprezentácia šľachty a miest, zberateľské záujmy veľkňazov, zlatnícke predmety viacerých náboženských konfesií dokladajú najbohatšie zastúpené oblasti domácej tvorby v 16. storočí. Portréty vytvorené vo Viedni a v Konštantínopole a vydavateľská činnosť rozvíjaná v Nizozemsku pripomínajú najvplyvnejšie zahraničné umelecké centrá.


Záver výstavy je venovaný  umeleckým objednávkam aristokracie i meštianstva ilustrovaným portrétmi a epitafmi z prvých desaťročí 17. storočia. Grafikami sú zastúpené osobnosti a témy z domácej histórie, alebo spojené s aktuálnou politikou a vojnovými udalosťami, na ktoré reagovali umelci zahraničných vydavateľstiev a pražského panovníckeho dvora.  


Cieľom aktuálne otvorenej výstavy je podať prehľad o najmenej známom období, ktorého pamiatky spadajú predovšetkým do zberateľského záujmu archívov a knižníc, či dodnes plnia svoju pôvodnú funkciu v cirkevných majetkoch. Výstava s viac ako 350 exponátmi približuje vo výbere najznámejšie objekty, najnovšie objavy posledných desaťročí, ako aj čerstvo reštaurované diela a tiež pamiatky, ktoré zo súčasného pohľadu možno považovať za ukážkové z obdobia renesancie. 


Mgr. Karmen Koutná
Komunikačné centrum
Slovenská národná galéria
Riečna 1, Bratislava
tel.: 02-5443 20 55
e-mail:
info@sng.sk
www.sng.skSPRIEVODNÝ PROGRAM k výstave RENESANCIA


 


 


KURÁTORSKÉ VÝKLADY (štvrtky v Esterházyho paláci)


Kurátorka výstavy DSVU – Renesancia a autorka katalógu Zuzana Ludiková


priblíži vybrané témy a inštalačné celky výstavy


21. 1. o 16.00 hod., sobota 27. 3. o 16.00 hod. / Sprevádzanie výstavou


28. 1. o 16.00 hod. / Poslanie vyslancov (Diplomatická misia v Konštantínopole)


11. 2. o 16.00 hod. / Záhrada múz (Umelecká reprezentácia neskorého humanizmu)


 


PREDNÁŠKY (pondelky v kinosále)


Autori štúdií publikácie (SNG, Slovart), sprevádzajúcej výstavný projekt, predstavia vybrané témy


Editor publikácie DSVU – Renesancia: Ivan Rusina


1. 3. o 16.00 hod. / Renesančná architektúra. Prednáša Juraj Žáry


8. 3. o 16.00 hod. / Renesančné sochárstvo. Prednáša Ivan Rusina


15. 3. o 16.00 hod. / Renesančné maliarstvo. Prednáša Jozef Medvecký


 


Z RENESANČNEJ LITERATÚRY, HUDBY A UMENIA (stredy v Esterházyho paláci)


27. 1. o 17.00 hod. / Čítanie z renesančnej literatúry. Robert Roth a Juraj Kemka


Hudobný sprievod Vlado Ondrejčák, gitara, dramaturgická spolupráca Martin Ondriska


10. 2. o 18.00 hod. / Momento musicale


Vokálny koncert z diel renesančných skladateľov v dramaturgii Dagmar Livorovej


24. 2. o 17.00 a 18.00 hod. / Výklad na výstave a koncert


17.00 / Neskorá gotika alebo severská renesancia? Výklad Dušan Buran


18.00 / Musica poetica da camera – svetová renesančná hudba


Koncert Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta


24. 3. o 18.00 hod. / Musica poetica da camera – domáca renesančná hudba


Koncert Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta


 


FILM (utorky v kinosále)


Pohľady na renesanciu v dokumentárnom a náučno-vzdelávacom filme


Ďakujeme za láskavé zapožičanie dvoch filmov Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave


2. 2. o 17.00 hod. / Renesančné maliarstvo a sochárstvo (SALVO FILM / réžia L. Štecko, 2000, 23′ )


Renesančné umenie na Slovensku (SALVO FILM / réžia L. Štecko, 2000, 21′ )


Zámok v Bytči (STV / Národné kultúrne pamiatky III., réžia P. Gerža, 1991, 10′ )


Východoslovenská renesancia (SFU / réžia P. Miškuv, 1963, 12′ )


Stredoveké spišské mestá (SFU / réžia P. Miškuv, 1963, 13′ )


9. 2. o 17.00 hod. / Renesančná estetika (SALVO FILM / réžia M. Milo, 1999, 19′ )


Renesančná architektúra (SALVO FILM / réžia L. Štecko, 2000, 22′ )


Renesančné divadlo (SALVO FILM / réžia L. Štecko, 2000, 20′ )


Renesančná hudba a literatúra (SALVO FILM / réžia L. Štecko, 2000, 18′ )


16. 2. o 17.00 hod. / Renesancia na Slovensku (SALVO FILM / réžia M. Milo, 1994, 20′ )


Matej Korvín a smutná kráľovná (STV / Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom – Renesancia,


réžia M. Homolka, G. Kendy, 2000, 53′ )


(Premietnutá séria dvd zo SALVO FILM má náučno-vzdelávací charakter a bola určená pre doplnkové školské vyučovanie)


Programové oddelenie Komunikačného centra SNG, po@sng.sk / info@sng.sk, www.sng.sk


 


NEDEĽNÉ LEKTORSKÉ VÝKLADY (Esterházyho palác)


10. 1. – 21. 3. o 15.00 hod. / Všeobecné lektorské sprievody výstavou každú nedeľu


 


NEDEĽNÉ ATELIÉRY PRE RODINY S DEŤMI (Vodné kasárne)


10. 1. – 21. 3. o 15.00 hod. / Výstavou inšpirované výtvarné aktivity v Tvorivej dielni SNG


Päť nedeľných popoludní, päť rôznych programov: Deti zo 16. storočia, Slávne postavy dávnych čias,


Armáles – čarovné slovo, Kde žije Boh?, Hra na spravodlivých kráľov (termíny na www.sng.sk)


Výchovno-vzdelávacie oddelenie Komunikačného centra SNG, ovv@sng.sk / info@sng.sk, www.sng.sk


 


NAŠA RENESANCIA PRE RODINY S DEŤMI (Esterházyho palác)


23. 1. 27. 3. o 15.30 hod. / Sobotné tvorivé dielne v koncepcii Evy Čárskej (termíny na www.sng.sk)


Zmena programu vyhradená


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Renesancia v SNG

  Slovenska narodna galeria a vydavatelstvo Slovart

  Vas srdecne pozyvaju na prezentaciu noveho edicneho titulu
  z cyklu Dejiny slovenskeho vytvarneho umenia

  RENESANCIA
  Umenie medzi neskorou gotikou a barokom

  autor: Ivan Rusina a kolektiv

  vo stvrtok 18. marca 2010 o 17.00 hod.
  v atriu Esterhazyho palaca, nam. L. Stura 4, Bratislava

  Knihu uvedie Prof. Peter Michalovic.

  Iba v tento den sa bude publikacia predavat za specialnu uvadzaciu cenu 60,- Eur.

  Tesime sa na Vas!

  Viac o publikácii

  Po predchádzajúcich publikáciách – Barok, 20. storočie a Gotika – je Renesancia ďalším, v poradí už štvrtým zväzkom obsiahleho cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia, ktorý pripravila Slovenská národná galéria k rovnomenným výstavám. Posledné dva zväzky Gotika a Renesancia vyšli v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.

  Obsiahla publikácia RENESANCIA je prvým uceleným pohľadom na umenie „dlhého storočia“, od konca 15. do polovice 17. storočia. Renesančné umenie na Slovensku zanechalo výraznú stopu v architektúre, námestia viacerých miest napr. Levoče či Prešova si podnes zachovali svoj historický ráz, významnú skupinu tvoria radnice a spišské zvonice, rovnako ako po celom Slovensku „rozosiate“ renesančné kaštiele. V mnohých gotických kostoloch sa dochovalo množstvo renesančných náhrobkov, sochárskych i maliarskych epitafov a poskromne sa v kostoloch objavujú už aj manieristické oltáre. Domáci i zahraniční autori zhromaždili v publikácii všetky relevantné pamiatky tohto obdobia, analyzujú známe, menej známe i neznáme diela, podávajú vyčerpávajúci a komplexný obraz v širšom kultúrnom kontexte a stredoeurópskych súvislostiach.

  Kniha RENESANCIA je určená nielen odbornej verejnosti ale aj všetkým záujemcom o kultúrnu históriu a umenie na Slovensku, jej bohatú textovú a obrazovú časť dopĺňa poznámkový aparát, bibliografia, tabuľky, mapy a registre. Publikácia má rozsah vyše 1000 strán a obsahuje okolo 750 farebných a čiernobielych reprodukcií.

  Publikácia bola vydaná v rámci výstavného projektu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia (kurátorka: Zuzana Ludíková), ktorý je prezentovaný na troch poschodiach Esterházyho paláca v Bratislave do 28. marca 2010. K výstave vydala Slovenská národná galéria aj katalóg vystavených diel.

 2. Re: Renesancia v SNG
  Za renesanciou tu a teraz
  (pre mladých i pre deti)

  Slovenská národná galéria pozýva nielen deti, ale tiež mladých dospievajúcich ľudí využiť posledné dni trvania výstavy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Počas piatich popoludní bude možné zažiť jedinečný zážitok zo stretnutia s umením 16. storočia na Slovensku aj vďaka programom s lektorom a so špeciálnou náučnou publikáciou k tejto výstave určenou mladým. Publikácia zdarma bude zároveň peknou pamiatkou z podujatia. Výstava končí v nedeľu 28. marca a program sa vzťahuje na jej záverečný týždeň.

  24. 3. o 16.00 hod. / Zakričme si “Nech žije kráľ!”
  (Kto sú páni výstavy a prečo?)
  25. 3. o 16.00 hod. / Veľký slon
  (Osmanská ríša, alebo kto nám šliape po umení)
  26. 3. o 16.00 hod. / Šťastie je vrtkavé
  (Skryté motívy šťastia a nešťastia v dielach)
  27. 3. o 16.00 hod. / Fecit, scribit, pinxit
  (Pútavé detaily medzi slovom a obrazom)
  28. 3. o 16.00 hod. / …ako?
  (Téma ostáva prekvapením – veď je derniéra!)

Comments are closed.