Vystava Rymoa Zumbota. Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku

Titulny obrazok blogu uzivatela: Alexander Botos

Názov výstavy: „Rymoa Zumbota“. Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku. Výstava je sprístupnená pri príležitosti  740. výročia  prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota.

Miesto konania: Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota

Komisár výstavy: Mgr. Alexander Botoš

Vernisáž výstavy:  7. december 2011, 15.00 hod.

Trvanie výstavy: 7. december 2011 – 28. február 2012         

             Z roku1271 pochádza prvá písomná zmienka o meste Rimavská Sobota, keď sa spomína v tvare „Rymoa Zumbota“. Sprístupnená výstava  prezentuje zbierkové predmety, pochádzajúce z územia mesta Rimavská Sobota, z obdobia  vrcholného a neskorého stredoveku (13. stor. – 1. pol. 16. stor.), ako aj z obdobia novoveku (2. pol. 16. – 18. stor.). Prezentované zbierkové predmety boli objavené počas  archeologických výskumov vykonaných na území mesta Rimavská Sobota.

             Na výstave je predstavený bohatý nálezový fond, reprezentovaný predovšetkým keramickými nálezmi bielej stredovekej a novovekej keramiky zdobenej červenohnedým maľovaním. Okrem toho sú na výstave prezentované aj sklené nálezy, medzi ktorými si mimoriadnu pozornosť zasluhujú nálezy sklených kanvíc, ktoré sú imitáciou výrobkov benátskeho sklárstva. Na výstave sú prezentované aj  nálezy komorových kachlíc, z konca 15. storočia, medzi ktorými si pozornosť zasluhujú kachlice s vyobrazením sv. Petra alebo heraldického leva. Výstava je doplnená kópiami stredovekých a novovekých listín, viažucich sa k dejinám Rimavskej Soboty.

             Výstava sa koná pod záštitou predsedu BBSK, Vladimíra Maňku. 

             Sprístupnenou výstavou si chceme pripomenúť 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota a predstaviť jeho bohatú materiálnu kultúru v období stredoveku a novoveku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články