Nitrianska katedrála

Za?iatok kres?anstva na Slovensku môžeme vystopova? k mestu Nitra ku kostolíku, ktorý bol postavený knieža?om Pribinom a pomenovaný po sv. Emeramovi biskupovi z Regensburgu, odkia? pochádza aj sú?asný pápež.

     Postupom rokov sa z kostolíka stala katedrála. Dnes sa ?lení na dvojlo?ovú katedrálu. Hlavná lo? je ?lenená do gotického slohu, v období renesancie bola renovovaná a pristavaná ved?ajšia ?as? lode. Táto je významná hlavne z dôvodu kamenného oltára ?snímanie z kríža? vytvoreného rakúskym  sochárom Janom Perneggerom a ?ukladanie do hrobu? vytvorené Donatelovou školou. Neskoršie bolo vyma?ované talianskym majstrom Domenicom Martinellim.

     Posledná  rekonštrukcia  bola uskuto?nená v roku 1933, kedy bola daná aj mreža na hradnú stud?u.
Od apríla tohto roku sa za?ne renovácia a reštaurovanie katedrály, ktoré bude trva?  5-6 rokov. Za?ne sa od hlavného oltára a postupne bude opravená celá katedrála.


    Tak máte posledných pár dní kedy si môžete pozrie? celú  katedrálu v starom šate.     


Pre www.obnova.sk Peter Horváth (Shamman)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články