Projekt Pentapolitana ožije po šiestich storočiach

pentapolitana.sk

Do mesta nie je ďaleko je program, ktorý sa stáva novou formou regionálnej spolupráce neziskovej organizácie Košice 2013 a východoslovenských miest Prešov, Levoča, Bardejov a Sabinov v rámci projektu Pentapolitana. Názov pochádza z 15. storočia, kedy tieto slobodné kráľovské mestá spojili spoločné záujmy. Projekt zahŕňa koncept regionálnej politiky pre východné Slovensko, v ktorom sú jednotlivé mestá rovnocennými partnermi s uceleným systémom spolupráce.

Obyvatelia týchto miest sa budú môcť aktívne zapájať do projektu so zámerom, aby sa z nich neskôr stali návštevníci aktivít Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Zároveň aby si Košičania a návštevníci východoslovenskej metropoly našli cestu aj do týchto bývalých slobodných kráľovských miest. Projekt sa začína napĺňať v Prešove v rámci Dní mesta Prešov od piatka 10. júna 2011.

Ako informovala hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Gazdová, do Prešova sú pozvaní umelci, aktivisti zo všetkých zúčastnených miest, ktorí budú môcť prezentovať svoje aktivity na viacerých scénach. Súčasťou programu bude veľká interaktívna prezentácia jednotlivých kultúrnych zariadení, občianskych aktivít, umelcov, terénnych pracovníkov, združení pracujúcich s dobrovoľníkmi. Súčasne vznikne nová platforma pre realizáciu ďalších projektov.

Program Do mesta nie je ďaleko a samotný projekt Pentapolitana predstavia jeho organizátori v piatok 10. júna o 17:00 v Klube Bunker na Sídlisku III, kde vystúpi aj Divadlo Portál, priestor tu našli aj na obrázky výtvarníka Juraja G. Mandela. V Klube Christiania prezentuje svoje aktivity združenie s tým istým názvom a vystavuje tu Slavo Capek. V hudobnom klube Pumpa sa predstaví občianske združenie Cirkus 49, ktoré sa zviditeľnilo svojim festivalom pouličného umenia. Návštevníci budú mať možnosť spoznať aj ekologický projekt a foto dokument Vlastimila Slávika. Po 20:00 začnú koncerty na viacerých prešovských scénach. V sobotu bude prezentácia umelcov, ktorí majú korene na Šariši pokračovať od 20:30 v hudobnom klube Wave.

Po Prešove bude o týždeň 17. júna ďalším hosťujúcim mestom Sabinov. Aj tu sa návštevníci môžu tešiť na koncerty, od klubových po plenérové, výtvarné inštalácie, výstavy, divadelné produkcie a autorské čítania.

Projekt Pentapolitana je konceptom spolupráce prirodzeného regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Na jeho začiatku pôjde o spoluprácu v oblasti kultúry, na ktorú neskôr nadviaže spolupráca v oblasti cestovného ruchu s cieľom vytvoriť tematický klaster cestovného ruchu. Cieľom projektu je zapojiť Prešovský región do projektu Košice INTERFACE 2013 a tým rozšíriť efekty projektu na územie celého východného Slovenska.

Pentapolitana vznikla pred 600 rokmi ako združenie piatich významných hornouhorských slobodných kráľovských miest Košice, Prešov, Levoča, Bardejov a Sabinov. V popredí spojenectva stáli obchodno-ekonomické záujmy členských miest. Pentapolitana zohrávala významnú úlohu najmä v tranzitnom obchode, keďže v príslušnom regióne sa križovali staré tranzitné cesty v smere juh – sever a západ – východ.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Odpovede

  1. PREŠOV: Cechy a remeslá

    PREŠOV: Cechy a remeslá v živote mesta

    Remeslám a  remeselníkom, poväčšine  združeným v cechoch, bude venované júnové Objavovanie Prešova. Oboznámime sa aj s niektorými regulami – artikulami, ktorými sa život cechov riadil. Nezabudneme ani na hradby mestského opevnenia,  ktorých dobrý stav zabezpečovali práve cechy. Témou nadviažeme na  Prešovský trojičný jarmok, ktorý bude v tom čase  v rámci Dni mesta Prešov, prebiehať.

    Stretnutie je naplánované na 11. júna 2011 o 10,00 a 12. júna 2011 o 14,00 pred MsÚ, Hlavná 73. Sprevádzať budú PhDr. Darina Petranská a Mgr. Andrea Sivaničová.

     

Comments are closed.