Pripomenú si stredovekú bitku pri Rozhanovciach

Obrázok k článku

Mesto Košice v spolupráci s obcami Hrašovík, Beniakovce a Rozhanovce si chcú 18. júna na poliach medzi Hrašovíkom a Beniakovcami pripomenúť 699. výročie bitky pri Rozhanovciach. „Ide o jedinečnú historickú udalosť, porovnateľnú s inými bitkami napríklad pri Moháči, či Slavkove, na ktorú by sme nemali zabudnúť. Chceme sa aj takýmto spôsobom pripraviť na veľkolepé oslavy 700. výročia na budúci rok,” uviedol Ján Mičovský z komunikačného oddelenia Magistrátu mesta Košice a jeden z hlavných organizátorov podujatia. Uviedol,že pri tvorbe scenára čerpali z dobových dokumentov a diela renomovaného historika Halagu v snahe o čo najvernejšie zobrazenie.

Bitka pri Rozhanovciach sa významnou mierou zapísala nielen do košických, ale európskych dejín. Na poli sa 15. júna 1312 stretli vo veľkej bitke stúpenci kráľa Karola Róberta a Omodejovcov. Karol Róbert takmer prehranú bitku napokon vyhral vďaka Košičanom, ktorí sa v rozhodujúcej chvíli pridali k panovníkovi a na dlhé stáročia tak ovplyvnili osudy svojho mesta. Kráľ na pomoc nikdy nezabudol a hviezda mesta začala od tých čias

„Vo svete sú stredoveké bojiská miestom mimoriadneho záujmu a my doteraz na rozhanovskom bojisku nemáme ani kameň, ktorý by pripomínal najväčšiu stredovekú bitku na území Slovenska. Som presvedčený, že práve tadiaľto vedie atraktívna cesta k poznávaniu dejín mesta a k zvýšeniu hrdosti naň,” povedal primátor Košíc Richard Raši. Mičovský uviedol, že je to príležitosť, aby sa s pomocou mesta Košice i v okolí rozhanovského poľa a obcí Rozhanoviec, Beniakoviec a Vajkoviec podarilo pripraviť akýsi prírodný skanzen na bojisku, ktorý by obsahoval pamätník, náučné chodníky, rôzne artefakty, informačné tabule a stal sa tak lákadlom pre turistov nielen zo Slovenska. V dedine Rozhanovce má vzniknúť miestne múzeum.

Rekonštrukcia bitky 18. júna bude mať tri časti – Kráľ prichádza a samotná bitka s 13 obrazmi, Vitajte v XIV. storočí a Stredovek naživo. Diváci budú môcť ochutnať jedlá a nápoje, aké sa podávali v stredoveku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.