V Modre bude rekonštrukcia bitky z roku 1620

Ilustračné foto

Rekonštrukcia historickej bitky z roku 1620, keď generál Buqvoy prenasledoval sedmohradské knieža Gabriela Betlena, bude 11. júna v Modre. Podujatie Dobývanie Modry sa začne o 10.00. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ Modranského okrášľovacieho spolku Roman Zelenay. Ako ďalej uviedol, mesto má veľmi bohatú históriu a obyvateľom chcú ukázať, ako sa slobodné kráľovské mesto kedysi bránilo pred dobyvateľmi. Na nasledujúce ročníky podujatia pripravili ďalšie rekonštrukcie dobývania mesta.

Na tohtoročnej akcii sa predvedú aj remeselníci a vinári, pre návštevníkov pripravia stánky s občerstvením. Večer ukončia Historickým juniálesom, ktorého súčasťou je divadlo, historické tance, ukážky kaukliarov, z dobovej kuchyne aj z mučiarne. Podujatie organizuje Modranský okrášľovací spolok spolu s Jazdeckou spoločnosťou Kastor s podporou mesta Modra a Bratislavskej župy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

Obnovme podhradie – s ľuďmi a pre ľudí!

Približne pred tromi rokmi sme organizovali stretnutie kompetentných s verejnosťou o budúcnosti Podhradia v „starej Astorke“. Populárne bratislavské divadlo Astorka Korzo´90 už dávno tak „nepraskalo vo švíkoch“, ako v ten večer. Primátor Andrej Ďurkovský a bývalý starosta Starého Mesta Peter Čiernik si sem prišli vypočuť názory a predstavy verejnosti o budúcej podobe Podhradia.