Odhalili pamätnú tabuľu udelenia erbu Košiciam

Pamätnú tabuľu, pripomínajúcu udelenie prvej erbovej listiny mestu Košice v roku 1369, odhalili predstavitelia samospráv miest Miškovec a Košice dňa 11. mája 2010 v priestoroch hradu Diósgyőr. Ako informovala Katarína Jantošovičová z košického magistrátu, pamätná tabuľa bude pripomínať verejnosti významnú historickú udalosť, ktorá sa odohrala na hrade Diósgyőr pred viac ako 640 rokmi.

“Pre Košice má mimoriadny význam to, čo sa udialo na tomto hrade 7. mája 1369. Z množstva historických udalostí viažucich sa k dejinám mesta práve tento deň bol potvrdený ako Pamätný Deň mesta Košice. Slávime a pripomíname si ho už šestnásty rok. Kráľ Ľudovít Veľký práve na tomto mieste prekročil obvyklé pravidlá a ako prvý nechal pre mesto vystaviť listinu o erbe, ktorú pečatným prsteňom aj spečatil. Výnimočnosť tohto činu je v tom, že podľa doterajšieho bádania a poznania heraldiky v celej Európe boli to mešťania Košíc, ktorí ako prví dosiahli to, aby panovník na pergamene vydal listinu právnickej osobe – Mestu,” povedal primátor Košíc František Knapík.


“Rád by som vyjadril moju úprimnú vďaku za to, že nám bola poskytnutá možnosť obohatiť mesto Miškovec historickým, na verejnosti umiestneným dokumentom – viacjazyčnou bronzovou pamätnou tabuľou vyrobenou sochárom Arpádom Račkom, ktorá pripomína našu spoločnú historickú udalosť,” uviedol v tejto súvislosti primátor Miškovca Sándor Káli.


Pamätná tabuľa má nápis “KRÁĽ ĽUDOVÍT VEĽKÝ AKO PRVÉMU MESTU V EURÓPE UDEĽUJE ERB MESTU KOŠICE V DIÓSGYŐRI 7.5.1369”. Tento nápis je na tabuli uvedený v štyroch jazykoch – po slovensky, po maďarsky, po anglicky a po francúzsky. 


Samosprávy oboch miest sa na osadení pamätnej tabule dohodli v máji 2009.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005