Po vstupe do EÚ kultúrne predmety ochránia dohody

Vrátenie nezákonne vyvezeného kultúrneho predmetu z členského štátu EÚ späť na Slovensko bude mať po našom vstupe do únie na starosti ministerstvo kultúry: BRATISLAVA 30. apríla (SITA) – Po vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa otvoria naše hranice, čo však podľa Pamiatkového úradu (PÚ) SR neznamená, že naše kultúrne pamiatky nebudú chránené. Ako agentúru SITA informoval hovorca PÚ SR Karol Vlk, napriek tomu, že hranice SR s členmi únie budú priepustné, budú medzinárodné dohody, naďalej platiť.Podľa informácií Ministerstva kultúry (MK) SR, kultúrne predmety – teda všetky národné kultúrne pamiatky, predmety múzejnej či galerijnej hodnoty, múzejné alebo galerijné zbierkové predmety, historické knižničné fondy a dokumenty aj archívne dokumenty, ochráni pred vývozom jednotný zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov. Určuje pravidlá vrátenia nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov z územia SR do iného členského štátu únie a začne platiť dňom nášho vstupu do EÚ – 1. mája. Podľa neho bude mať vrátenie kultúrneho predmetu nezákonne vyvezeného zo SR na starosti ministerstvo kultúry a archívne dokumenty ministerstvo vnútra.
V prípade, že by bol kultúrny predmet zo SR nezákonne vyvezený a múzeum, súkromná osoba a iná štátna a právnická inštitúcia, zistí kde sa presne nachádza, môže sa obrátiť na MK SR a to začne konanie o jeho vrátení. Ide napríklad o situáciu, kedy galéria požičia na výstavu v členskom štáte EÚ niektorý zo svojich zbierkových predmetov, ale ten sa po stanovenej lehote nevráti. Neskôr zistí, že sa objavil napríklad – na jednej z aukcií umenia v Nemecku. V tom prípade galéria osloví MK SR, ktoré začne rokovať s kompetentným orgánom v Nemecku. Obe inštitúcie sa na základe dôkazov a dokumentácie k predmetu dohodnú na jeho vrátení na Slovensko. Rovnako postupuje aj pri nezákonne dovezenom predmete. Musí však o to písomne požiadať príslušný orgán štátu, z ktorého bol dovezený. Odpadne tak zdĺhavé a nákladné súdne konanie.

Predmet kultúrnej hodnoty sa dá na naše územie doviezť iba na základe písomného súhlasu príslušného orgánu tej krajiny, z ktorej sa vyváža. Na to, aby niekto do zahraničia požičal alebo dočasne – najviac na tri roky, vyviezol národnú kultúrnu pamiatku, potrebuje súhlas MK SR. Povolenie na vývoz treba aj v prípade národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou výstavy, ktorá ide zo Slovenska do zahraničia. Rovnako je to aj v prípade slovenských národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa reštaurujú v zahraničí, lebo v SR nie je na ich obnovu potrebná technika. Ministerstvo kultúry môže vydanie povolenia na vývoz podmieniť poistením, zárukou podľa ceny kultúrneho predmetu určenej znalcom a inými podmienkami. Bez súhlasu ministerstva sa totiž poruší zákon. Za priestupok sa považuje nielen vývoz, ale aj pokus o vývoz do zahraničia. V takýchto prípadoch môže krajský pamiatkový úrad uložiť pokutu až do výšky 100 tisíc korún. V prípade, že sa niekto pokúsi nelegálne vyviezť národnú kultúrnu pamiatku z lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, môže ísť o pokutu až do 200 tisíc korún. Vlastník, ktorý dočasne vyviezol národnú kultúrnu pamiatku, musí jej návrat do SR oznámiť Pamiatkovému úradu.

(SITA, tm;pu), 0100

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vláda schválila novelu o nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) – Spresniť podmienky začatia súdneho konania o vrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov z členských štátov Európskej únie na územie Slovenska má novela zákona, ktorú dnes schválila vláda. Schválená novela zároveň upravuje povinnosť informovať o takýchto súdnych konaniach. Návrh na začatie súdneho konania je možné podať do jedného roka odvtedy, čo sa žiadajúci štát dozvedel, kde sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza a kto je jeho vlastníkom alebo držiteľom. Táto lehota je však obmedzená tým, že sa tak musí stať najneskôr 30 rokov odvtedy, keď bol kultúrny predmet z územia žiadajúceho štátu nezákonne vyvezený. Ak ide o kultúrny predmet, ktorý je súčasťou verejnej zbierky alebo o kultúrny predmet, ktorý je predmetom inventára cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, je možné návrh podať do 75 rokov od jeho nezákonného vývozu z územia žiadajúceho štátu.

Novelu o vrátení nezákonne vyvezených pamiatok predloží znovu

BRATISLAVA 30. júna (SITA) – Minister kultúry Rudolf Chmel chce do legislatívneho procesu opäť o šesť mesiacov predložiť novelu zákona o navrátení nezákonne vyvezených pamiatok. Jej návrh dnes stiahol z rokovania parlamentu po tom, čo prešiel pozmeňujúci návrh poslankyne Dany Podrackej (ĽS-HZDS), ktorý bol nad rámec predloženého textu. “Pozmeňovací návrh išiel nad rámec zámeru zákona.