Na Slovensku máme 15-tisíc nehnuteľných pamiatok

Ilustračné foto, autor: Kamil Nováčik

Slovensko sa môže pýšiť 9 729 nehnuteľnými národnými kultúrnymi pamiatkami. Tvorí ich až 14 995 pamiatkových objektov, napríklad hrady totiž neraz pozostávajú z viacerých objektov. Ako ďalej vyplýva z údajov Pamiatkového úradu SR, zverejnených na jeho webstránke a aktualizovaných k 1. januáru tohto roka, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je aj 14 681 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 32 750 pamiatkových predmetov. Medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky na Slovensku patrí 408 archeologických nálezísk, 8 587 pamiatok architektúry a urbanizmu, 1 401 pamiatok histórie, 2 066 ľudového staviteľstva, 1 607 výtvarných pamiatok, 537 pamiatok vedy, výroby a techniky a tiež 389 zápisov sa týka historickej zelene.

Ročne pribudne medzi pamiatky približne 100 až 120 objektov, viac ako polovica z nich sú pamiatky hnuteľné, ako sú rôzne listiny či kalichy. V poslednom období sa viac vyhlasujú pamiatky industriálnej architektúry. Pamiatkový úrad sa už približne 15 rokov venuje revízii pamiatkového fondu – už zapísaných národných kultúrnych pamiatok. Monitoruje aj potenciálne ďalšie vhodné na zaradenie do pamiatkového fondu. V poslednom období pribúdajú napríklad stavby priemyselnej architektúry z 19. a zo začiatku 20. storočia najmä preto, že v 60. 70. a 80. rokoch 20. storočia, kedy sa vytváral zoznam pamiatok sa im neprikladal taký význam. Do tejto prvej fázy tvorby pamiatkového fondu však medzi iným neboli zahrnuté aj viaceré novšie cirkevné stavby, ktoré sa v súčasnosti tiež vyhlasujú za pamiatkovo chránené.

Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime päť lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva – Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Okrem toho máme 28 pamiatkových rezervácií a 85 pamiatkových zón, vyplýva to z údajov zverejnených na webstránke pamiatkového úradu na – http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/evidencia-kulturnych-pamiatok-na-slovensku/.

Celý svet si pamiatky a ich význam pripomenie už v stredu 18. apríla na Medzinárodný deň pamiatok. Podnet na vznik tohto dňa dala medzinárodná mimovládna organizácia ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO. Oslavovať sa začal v roku 1984. Bývalé Česko-slovensko, ako jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň každoročne od jeho ustanovenia pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 v tejto tradícii pokračuje aj Slovenská republika.

Medzinárodný deň pamiatok je pre odborníkov na pamiatky sviatkom pracovným. Pamiatkari si ho pripomínajú rôznymi odbornými podujatiami, prezentáciou pamiatok verejnosti ale aj udeľovaním cien. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelia v sobotu 21. apríla v Červenom Kláštore po piaty raz cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012.

Nielen Medzinárodný deň pamiatok je možnosťou predstaviť ich hodnoty. Pamiatky pritom nie sú len kúskom histórie, no prinášajú zaujímavé možnosti i dnes, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach, či v celom regióne. Najbližšie okrem iného na ich význam upozorní 18. mája Medzinárodný deň múzeí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.

Medzinárodný deň pamiatok

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO. Bývalé Česko-slovensko, jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň od jeho ustanovenia každoročne pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 tak robí aj Slovenská republika.

Odpovede

Comments are closed.