Etnofolk – ľudová kultúra na internete

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

V posledných rokoch sa tradičná ľudová kultúra stala vyhľadávaným prameňom spoločenských, záujmových i komerčných aktivít. Takými sú sviatky obcí, mestské slávnosti, jarmoky, oživované zvyky, produkcia ľudových remeselníkov, stovky združení milovníkov folklórnych piesní či tancov, publikácie či hudobné cédečka a mnohé ďalšie príklady, ktoré potvrdzujú príťažlivosť ľudových tradícií. Možno preto, lebo globálna kultúra sa tlačí do všetkých oblastí nášho života a cítime, že strácame niečo zo svojej identity. Ale je pravda, že s kultúrnym dedičstvom narábame vo viac alebo menej vydarenej podobe, prevláda svojvôľa, chýbajú informácie.

Ústav etnológie SAV v Bratislave a Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici sa zapojili do riešenia projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“, ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ. Hlavným riešiteľom je Etnologický ústav AV ČR v Prahe a ďalšími partnermi sú etnologické pracoviská maďarskej a slovinskej akadémie vied. Etnológovia štyroch stredoeurópskych krajín sa tak zapojili do prípravy internetového portálu, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj ďalšie informácie. Projekt je zameraný širšie ako samotná webová stránka, ktorá sa tvorí na adrese http://www.etnofolk.eu. Skúmajú sa inovatívne nástroje na ochranu, sprístupnenie, interpretáciu a využitie existujúcich prameňov o dedičstve ľudovej kultúry, na propagáciu tohto kultúrneho bohatstva a zlepšenie jeho využívania širokou verejnosťou s využitím skúsenosti zúčastnených, ale aj iných vyspelých krajín.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dni európskeho kultúrneho dedičstva venované technickým pamiatkam

Technické a industriálne pamiatky budú témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Tohtoročné otváracie podujatie sa uskutoční od 8. do 12. septembra v Banskej Štiavnici. Sprievodné akcie sa budú konať počas septembra na celom Slovensku. Súčasťou slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude aj odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2009.

SR-kultúra-BA-fotografický-experiment-dni-kultúrneho-dedičstva

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) – Tradičnú súťažnú prehliadku najlepších fotografií mladých autorov, ktorá je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva, otvoria v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave v stredu o 15:00. Do súťaže sa prihlásilo rekordných 29 krajín, informoval agentúru SITA Jaroslav Liptay z ministerstva kultúry (MK). Na prezentácii sa zúčastňujú tí fotografi, ktorí zachytávajú pamiatky a iné objekty kultúrneho dedičstva.

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.