Etnofolk – ľudová kultúra na internete

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

V posledných rokoch sa tradičná ľudová kultúra stala vyhľadávaným prameňom spoločenských, záujmových i komerčných aktivít. Takými sú sviatky obcí, mestské slávnosti, jarmoky, oživované zvyky, produkcia ľudových remeselníkov, stovky združení milovníkov folklórnych piesní či tancov, publikácie či hudobné cédečka a mnohé ďalšie príklady, ktoré potvrdzujú príťažlivosť ľudových tradícií. Možno preto, lebo globálna kultúra sa tlačí do všetkých oblastí nášho života a cítime, že strácame niečo zo svojej identity. Ale je pravda, že s kultúrnym dedičstvom narábame vo viac alebo menej vydarenej podobe, prevláda svojvôľa, chýbajú informácie.

Ústav etnológie SAV v Bratislave a Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici sa zapojili do riešenia projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“, ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ. Hlavným riešiteľom je Etnologický ústav AV ČR v Prahe a ďalšími partnermi sú etnologické pracoviská maďarskej a slovinskej akadémie vied. Etnológovia štyroch stredoeurópskych krajín sa tak zapojili do prípravy internetového portálu, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj ďalšie informácie. Projekt je zameraný širšie ako samotná webová stránka, ktorá sa tvorí na adrese http://www.etnofolk.eu. Skúmajú sa inovatívne nástroje na ochranu, sprístupnenie, interpretáciu a využitie existujúcich prameňov o dedičstve ľudovej kultúry, na propagáciu tohto kultúrneho bohatstva a zlepšenie jeho využívania širokou verejnosťou s využitím skúsenosti zúčastnených, ale aj iných vyspelých krajín.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dni európskeho kultúrneho dedičstva venované technickým pamiatkam

Technické a industriálne pamiatky budú témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Tohtoročné otváracie podujatie sa uskutoční od 8. do 12. septembra v Banskej Štiavnici. Sprievodné akcie sa budú konať počas septembra na celom Slovensku. Súčasťou slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude aj odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2009.

Nadácia SPP podporí projekty zamerané na miestne tradície

Nadácia SPP sa rozhodla v novom grantovom programe Dedičstvo regiónov rozdeliť 70 000 eur na podporu projektov, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií. V programe podporí rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou a inovatívnou formou.

Vidím, že vás obrázok na titulke zlákal a pokúsim sa vašu zvedavosť odmeniť niečim výnimočným. Text pochádza z pera priateľa, ktorý dal súhlas na uverejnenie mierne upraveného a skráteného textu.

Informačný seminár programu Kultúra (2007-2013)

Kultúrny kontatný bod Slovensko Vás srdečne pozýva na daľší informačný seminár k programu Kultúra, tentokrát zameraný špeciálne na oblasť kultúrneho dedičstva a pamiatkovej ochrany. Seminár vedie odborníčka z Prahy – Eva Lukášová. Možete si osvojiť aktuálne praktické informácie do budúcnosti a tiež sa dozvedieť viac o uspešných prebiehajúcich projektoch. Seminár je určený pamiatkárom, pracovnikom muzeí a podobných institúcii, študentom a tiež verejnosti so záujmom o pamiatkovú starostlivosť.