V Rejdovej otvoria múzeum tradičnej ľudovej kultúry

Obrázok k článku

V rámci projektu Terra Incognita vzniká v rázovitej obci Rejdová v okrese Rožňava Múzeum tradičnej ľudovej kultúry, projekt získal dotáciu 10 870 eur. Múzeum bude v zrekonštruovanej gemerskej drevenici z 19. storočia s cieľom zachovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a súčasne tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Múzeum slávnostne otvoria 24. augusta v rámci 39. ročníka Gemerského folklórneho festivalu.
Cieľom rekonštrukcie je výmena plechovej strešnej krytiny za drevené šindle, úprava exteriéru a interiéru. Objekt sa skladá z troch samostatných izieb. V dvoch izbách zriadia stálu expozíciu, ktorá by obsahovala ukážky tradičného náradia používaného v domácnosti a ukážky krojov. Ďalším zámerom je osadenie informačných tabúľ, ktoré by umožnili návštevníkom obce hlbšie spoznanie histórie s dôrazom na baníctvo a hutníctvo. Keďže objekt je priamo napojený na malé pódium, ktoré slúži pri kultúrnych akciách obce, ďalšiu miestnosť v objekte chcú využiť ako priestor pre realizácii kultúrno-spoločenské aktivity, napríklad na tvorivé dielne, ukážky remesiel a podobne.
Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu a jedným z centier ľudovej kultúry Horného Gemera. Rejdová bola založená v 15.storočí na valaskom práve a v minulosti bola známa aj ako stredisko ťažby železnej rudy, pričom je zahrnutá ako cieľové miesto v Železnej ceste – Via ferraria. V súčasnosti je známa hlavne uchovávaním ľudových zvykov, tradícií a folklórom. V obci je zachovaných niekoľko kultúrnych pamiatok – drevených i murovaných domov z 19.storočia a národná kultúrna pamiatka, ktorou je evanjelický kostol sv. Michala Archanjela zo 17.storočia. V povedomí širokej verejnosti a návštevníkov je známa organizovaním Gemerského folklórneho festivalu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odpovede

 1. Slovenske muzejnictvo

  Slovenske muzejnictvo bliziace sa k priepasti urobilo opat rozhodny krok vpred.  “Drei Zimmer und keinmann museum”, volakedy sa tomu hovorilo “Izba revolucnych tradicii”. Len tak dalej.

  ZMLUVA O DIELO
  Č. 31 / 2012

  Názov diela: „ Múzeum ľudovej kultúry Rejdová“

  čl. II.
  Predmet zmluvy

  Dielo zahŕňa dodávku nasledovných tovarov a uskutočnenia prác :
  1. Demontáž strešnej krytiny , krovu drevenice (drevené šindle, plech), 150 m2
  2. Montáž krovu a strešnej krytiny – ručne strúhaných drevených šindlí, 150 m2
  3. Drobná prístavba – gánok – jednoduché drevené zábradlie so šindľovou strieškou nadväzujúcou na strechu drevenice – gánok bude napojený na už jestvujúce pódium – rozmer prístavby cca 20 m2
  4. Zhotovenie a pokládka drevenej podlahy (dosky osadené na drevených polstroch) v interiéri o rozmere cca 56 m2 – 3 samostatné miestnosti
  5. Výroba a osadenie drevených dverí o rozmere cca 80×220 cm do prvej miestnosti drevenice – z čelného pohľadu vľavo.
  6. Nátery všetkých drevených častí ochranným lakom vhodným do exteriéru a interiéru
  7. Dodanie informačných tabúľ – clip rámov v počte 8 ks
  8. Zhotovenie informačných listov do clip-rámov – veľkosť A3 v počte 8 ks
  9. Zhotovenie trvalovysvetľujúcej tabule o rozmere 20 x 30 cm

  Čl. V.
  Cena diela

  5.1 Cena za vykonanie diela je určená na základe cenovej ponuky zo dňa 15.6.2012 vo výške
  12.147,83 € .

   

Comments are closed.