V Rejdovej otvoria múzeum tradičnej ľudovej kultúry

Obrázok k článku

V rámci projektu Terra Incognita vzniká v rázovitej obci Rejdová v okrese Rožňava Múzeum tradičnej ľudovej kultúry, projekt získal dotáciu 10 870 eur. Múzeum bude v zrekonštruovanej gemerskej drevenici z 19. storočia s cieľom zachovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a súčasne tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Múzeum slávnostne otvoria 24. augusta v rámci 39. ročníka Gemerského folklórneho festivalu.
Cieľom rekonštrukcie je výmena plechovej strešnej krytiny za drevené šindle, úprava exteriéru a interiéru. Objekt sa skladá z troch samostatných izieb. V dvoch izbách zriadia stálu expozíciu, ktorá by obsahovala ukážky tradičného náradia používaného v domácnosti a ukážky krojov. Ďalším zámerom je osadenie informačných tabúľ, ktoré by umožnili návštevníkom obce hlbšie spoznanie histórie s dôrazom na baníctvo a hutníctvo. Keďže objekt je priamo napojený na malé pódium, ktoré slúži pri kultúrnych akciách obce, ďalšiu miestnosť v objekte chcú využiť ako priestor pre realizácii kultúrno-spoločenské aktivity, napríklad na tvorivé dielne, ukážky remesiel a podobne.
Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu a jedným z centier ľudovej kultúry Horného Gemera. Rejdová bola založená v 15.storočí na valaskom práve a v minulosti bola známa aj ako stredisko ťažby železnej rudy, pričom je zahrnutá ako cieľové miesto v Železnej ceste – Via ferraria. V súčasnosti je známa hlavne uchovávaním ľudových zvykov, tradícií a folklórom. V obci je zachovaných niekoľko kultúrnych pamiatok – drevených i murovaných domov z 19.storočia a národná kultúrna pamiatka, ktorou je evanjelický kostol sv. Michala Archanjela zo 17.storočia. V povedomí širokej verejnosti a návštevníkov je známa organizovaním Gemerského folklórneho festivalu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede

 1. Slovenske muzejnictvo

  Slovenske muzejnictvo bliziace sa k priepasti urobilo opat rozhodny krok vpred.  “Drei Zimmer und keinmann museum”, volakedy sa tomu hovorilo “Izba revolucnych tradicii”. Len tak dalej.

  ZMLUVA O DIELO
  Č. 31 / 2012

  Názov diela: „ Múzeum ľudovej kultúry Rejdová“

  čl. II.
  Predmet zmluvy

  Dielo zahŕňa dodávku nasledovných tovarov a uskutočnenia prác :
  1. Demontáž strešnej krytiny , krovu drevenice (drevené šindle, plech), 150 m2
  2. Montáž krovu a strešnej krytiny – ručne strúhaných drevených šindlí, 150 m2
  3. Drobná prístavba – gánok – jednoduché drevené zábradlie so šindľovou strieškou nadväzujúcou na strechu drevenice – gánok bude napojený na už jestvujúce pódium – rozmer prístavby cca 20 m2
  4. Zhotovenie a pokládka drevenej podlahy (dosky osadené na drevených polstroch) v interiéri o rozmere cca 56 m2 – 3 samostatné miestnosti
  5. Výroba a osadenie drevených dverí o rozmere cca 80×220 cm do prvej miestnosti drevenice – z čelného pohľadu vľavo.
  6. Nátery všetkých drevených častí ochranným lakom vhodným do exteriéru a interiéru
  7. Dodanie informačných tabúľ – clip rámov v počte 8 ks
  8. Zhotovenie informačných listov do clip-rámov – veľkosť A3 v počte 8 ks
  9. Zhotovenie trvalovysvetľujúcej tabule o rozmere 20 x 30 cm

  Čl. V.
  Cena diela

  5.1 Cena za vykonanie diela je určená na základe cenovej ponuky zo dňa 15.6.2012 vo výške
  12.147,83 € .

   

Comments are closed.