Pokuta za plastové okná

Pokuta do výšky dvoch miliónov korún hrozí nájomníkovi v budove YMCA, ktorá je kultúrnou pamiatkou, za to, že v zadnom trakte vymenil pôvodné okná za plastové, pri?om nebola dodržaná ani ve?kos? okenných otvorov.

O pokute pre spolo?nos? Y-Ex, ktorá si prenajíma priestory v budove YMCA na Šancovej ulici v Bratislave zatia? stavebný úrad bratislavskej mestskej ?asti Staré Mesto nerozhodol. Ako agentúru SITA ?alej informoval Marek Hitka zo staromestského miestneho úradu, stavebný úrad za?al vo?i Y-Ex priestupkové konanie, dokedy by sa malo rozhodnú? o pokute, odhadnú? nevedel. Stavebný úrad zárove? rozhoduje o dodato?nom zlegalizovaní stavby. “Stavebný úrad vykonal doh?ad a odoslal ohlasovate?ovi prác výzvu na doplnenie dokladov. Ak požadované dokumenty dodá a budú v poriadku, stavebný úrad stavbu v súlade so stavebným zákonom zlegalizuje, ?iže vydá stavebné povolenie,” dodal Hitka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rekonštrukciu hotela Tatra stavebný úrad zastavil

NITRA – Rekonštrukcia slávneho hotela Tatra v pamiatkovej zóne Nitry nepokračuje. Stavebný úrad rozhodol, aby práce okamžite zastavili.
Nadstavba hotela nie je podľa úradu v súlade s vydaným stavebným povolením. Firma, ktorá hotel rekonštruuje, podľa úradu výrazne zmenila geometriu krovu a tým aj výraz budovy.

Kaníkovcom zastavili nadstavbu

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Nadstavbu hotela Grand Matej, ktorý patrí exministrovi Ľudovítovi Kaníkovi a jeho manželke, štiavnický stavebný úrad zastavil. Nadstavba je riešená inak, ako uvádza projekt. Podľa projektu malo byť pristavené jedno poschodie, zdvihnutím strechy však pribudli aj podkrovné priestory.