Staré nitrianske mlyny sú minulos?ou

Nitra, 27. marca 2007 – Pri búraní historických mlynov v centre Nitry zbúral stavebník aj jedinú budovu, ktorú mal zachova?. Za odstránenie budovy bývalej chrumkárne bez povolenia mu teraz hrozí pokuta do dvoch miliónov korún.

Areál búra spolo?nos? ViON, a.s., investorom a developerom je firma Mlyny, a.s., ktorá tu plánuje postavi? obchodno-zábavné centrum Galéria Mlyny za dve miliardy korún.


Krajský pamiatkový úrad v Nitre pôvodne zakázal zbúra? štyri objekty, neskôr trval na zachovaní dvoch – 33-metrového obilného sila a chrumkárne. Pri búracích prácach v areáli sa však narušila statika sila a stavebný úrad ho preto povolil zbúra?. Búraním sila sa však, paradoxne, narušila statika chrumkárne. Pamiatkari sa obrátili na mestský stavebný úrad, aby prípad prešetril. “Pri odstra?ovaní objektu sila spadla ?as? stavby na chrumkáre? a zdemolovala ju. Investor privolal statika, ktorý ústne nariadil okamžité odstránenie stavby, lebo by mohla ohrozi? robotníkov,” informovala agentúru SITA vedúca mestského stavebného úradu Mária Jan?ovi?ová. Ako ?alej dodala, o výške pokuty rozhodnú v najbližších týžd?och.


Riadite?ka spolo?nosti Mlyny, a.s. Slavomíra Tóthová sa k prebiehajúcemu konaniu na stavebnom úrade v tejto fáze nechcela vyjadrova?. “Ke?že v projekte obchodno-zábavného centra sa po?ítalo s budovou chrumkárne, momentálne sa zaoberáme tým, akým spôsobom budeme ?alej projekt rieši?,” uviedla. Termín otvorenia centra Mlyny zostáva na jese? 2008.


História nitrianskych mlynov siaha do roku 1863, svoju funkciu prestali plni? za?iatkom 90-tych rokov. V areáli bolo spolu 23 objektov. Búra? ich za?al investor bez povolenia pamiatkarov vo februári 2006. Krajský stavebný úrad následne práce zastavil pre porušenie šiestich paragrafov stavebného zákona a zákona o ochrane pamiatkového fondu. Opätovne sa za?alo búra? v novembri po tom, ?o investor akceptoval požiadavku pamiatkarov na zachovanie dvoch budov.


V obchodno-zábavnom centre Galéria Mlyny majú by? na ploche 25 000 metrov štvorcových okrem obchodov aj kiná, fitnes, bowling, relax centrum, kútiky s ob?erstvením, kaviarne, reštaurácie ?i detský kútik. Pre návštevníkov bude k dispozícií takmer 1 300 parkovacích miest. Sú?as?ou investície bude aj rekonštrukcia križovatky pred mestským úradom, ulíc Richtára Peregrína a ?eskoslovenskej armády, rozšírenie Štefánikovej triedy o pravý odbo?ovací pruh a vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ulíc Chalupkova a ?eskoslovenskej armády.


(mp; nr)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Regenerácia historických mestských centier v Severnom Porýní – Westfálsku

Viac ako hrozná a ničivá sila druhej svetovej vojny a bytová výstavba po jej skončení poškodilo obraz starých miest v Nemecku plánovanie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Hlavným zámerom bolo všestranne vychádzať v ústrety automobilizmu a expandujúcej ponuke tovaru a služieb. Tento cieľ sa nedal realizovať v rámci úzkych historických parciel s drobnou delenou zástavbou. Začalo sa preto s prestavbou.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede

  1. <iframe src=’http://www.obnova.sk/modules.php?name=textove&file=print&sid=2275′ frameborder=’0′ height=’150′ width=’550′></iframe>
    2275 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-03-29 09:16:16 Nepovedal by som na dva krat ze to poskodenie statiky nebolo umyselne…A pokuta? Smiesna – ved to zarobia velmi rychlo spat…podla mna s nou ratali.

    2275 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-03-29 10:11:06 Eo Ipso, Ak sa investorom dovolí chrumkať a to aj s požehnaním stavebných úradov tak postupne možno schrúmať aj pol mesta…

    2275 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-03-29 20:53:07 Absolutne sokujuce ked sa toto prepecie len tak tak uz potom asi vsetko…Bezbreha a okazala drzost investorov nema hranic a myslim ze po tomto mozu pamiatkovy urad pamiatkovu inspekciu ci celkovo principy pamiatkovej ochrany na Slovensku aj zrusit -ved – naco su?

    2275 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-03-30 22:38:59 hm chlapci a dievcata a povedzte mi naco by nam bola stara zelezobetonova ohava????KONECNE TO ZBURALI!!! NECH TO IDE DO RITI CELE MLYNY!!! SAQ SA TAM LEN KRYSY RODILI!!!KED STE TAKI MUDRI TAK STE TAM MALI ZAINVESTOVAT VY!!!!!porozmyslajte….

Comments are closed.