História vranovských ulíc (Cyril Melničák)

Titulny obrazok blogu uzivatela: varanno

História vranovských ulíc s podtitulom Hlavná ulica a Štefánikova ulica.

Kniha je výsledkom 10-ročného bádania v histórii vranovských rodín. Autor sa v práci  zameral na to, čo nebolo z histórie mesta ešte prebádané /rodinné vzťahy, podrobný  popis ulíc a jednotlivých domov od najstaršie dostupných archívnych materiálov do konca druhej svetovej vojny / v rámci možnosti doplnené historickými fotografiami, dobovými dokumentami, stránkami z matrík, časťami rodokmeňov, spomienkami pamätníkov. Osobitne sa v knihe venuje témam : Vranov na historických mapách, demografický vývoj, doteraz nezodpovedané otázky a fakty okolo slziaceho obrazu z Baziliky Narodenia Panny Márie, ako to bolo s Vranovským vodným hradom, krajinská cesta, prvá školská budova vo Vranove, pôvodný stredoveký kostol vo Vranove, vysťahovalectvo do USA… Z celoslovenského pohľadu ide o ojedinelú publikáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Označovanie ulíc a stavieb – Vyhláška č. 31/2003 Z. z.

Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška ustanovuje, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulíc“), má každá ulica svoj názov. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.

Obrázky Z Mongolska

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
14. septembra 2003 (nedeľa)
* Obrázky Z Mongolska
– Školská ulica č. 4
– otvorené: 10.00 – 17.00 hod.
* Z histórie a Súčasnosti Vzťahov s Mongolskom
– ulica 1. mája 38
– otvorené: 10.00 – 17.00 hod