Peniaze na novú SNG chcú i na projekty platené z eurofondov

Obrázok k článku

Vyše tri a pol milióna eur zo svojich kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 chce ministerstvo kultúry presunúť najmä na projekty rezortu platené z eurofondov. Nevyčerpané kapitálové výdavky sú z roku 2013 vo výške 3 136 449,04 eura a z roku 2014 – 444 298 eur. Väčšina, z celkových 3 580 747,04 eura, ktoré Ministerstvo kultúry (MK) SR chce použiť na iné účely, bola určená na obnovu bratislavského sídla Slovenskej národnej galérie (SNG). “Finančné prostriedky v sume 3 050 449,04 eura, ktoré boli pôvodne určené na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a dostavby Slovenskej národnej galérie, nemôžu byť z časového hľadiska použité do konca roka 2015 a sú nevyhnutné najmä v súvislosti s implementáciou projektov EÚ,” píše MK SR v materiáli “Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva kultúry SR”, ktorý je do stredy 24. júna v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

Začiatok rekonštrukcie národnej galérie sa oddialil na sklonku minulého roka pre výsledok verejnej súťaže. Medzinárodnú súťaž na rekonštrukciu SNG sa ministerstvo kultúry rozhodlo neukončiť napriek tomu, že 17. decembra 2014 sa uskutočnila jej záverečná etapa – elektronická aukcia. Dôvodom bolo, že ponuka víťaza súťaže na rekonštrukciu bola vyššia ako určila vláda. Najnižšiu cenu 38 miliónov eur bez DPH ponúkla v aukcii skupina dodávateľov Hornex a Zipp. Obstarávacia cena rekonštrukcie, ktorú schválila vláda, je nižšia – 32 960 000 eur bez DPH. Preto sa MK SR rozhodlo, že “nechá posúdiť formou štátnej expertízy vládou schválenú obstarávaciu cenu rekonštrukcie SNG, ktorá by mala zohľadniť aj aktuálnu cenovú úroveň podľa platného indexu stavebných prác”. O ďalšom postupe sa rozhodne až na základe výsledku štátnej expertízy.

 

Ministerstvo použije peniaze pôvodne určené na rekonštrukciu, modernizáciu a dostavbu SNG hlavne na tri projekty financované z Regionálneho operačného programu prioritná os 3 (ROP PO3). Konkrétne ide o rekonštrukciu skladu soli Solivaru Prešov (585 938,63 eura). Ďalších 750 000 eur sa má použiť na zriadenie novej súčasti Slovenského národného múzea – Múzea holokaustu v Seredi. Napokon, 110-tisíc eur chce MK SR presunúť na rekonštrukciu prvej budovy Slovenského národného múzea – Múzea Andreja Kmeťa v Martine, a to na vybudovanie expozície Príroda Turca a Kmetiania. Napríklad, v prípade prvého múzea holokaustu u nás, ktoré sa má v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora Židov v Seredi dokončiť v závere októbra, sa v rámci ROP PO3 majú peniaze použiť na vybudovanie stálej expozície múzea a priestorov pre výučbu holokaustu a medzinárodného strediska holokaustu v spolupráci s Yad Vashem v Izraeli tak, aby bola zabezpečená udržateľnosť projektu, konkretizuje MK SR v predloženom návrhu. Z celkových 750 tisíc eur chce rezort na kapitálové výdavky 619 033 eur a na bežné výdavky 130 967 eur. Projekt Múzea holokaustu, ktoré má patriť pod Slovenské národné múzeum, získal z ROP PO3 – “Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu” ešte vlani na jeseň 2 489 990,44 eura.

 

Ďalšie zdroje pôvodne určené pre SNG by mali ísť na dofinancovanie vybudovania expozície na 3. poschodí a depozitárov na 4. poschodí na Bratislavskom hrade (50-tisíc eur), novú expozíciu venovanú Ľudovítovi Štúrovi v SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre vrátane projektovej dokumentácie (82-tisíc eur), na opravu slamených striech v Múzeu slovenskej dediny – skanzen Martin SNM (40-tisíc eur), na odstránenie havarijného stavu objektu SĽUK Bratislava (648 900 eur) tak, aby bolo zaistené bezproblémové fungovanie centra pre tradičnú ľudovú kultúru a napokon 783 610,41 eura na opravy kaštieľa Budmerice.

 

Mimo zdrojov pôvodne určených pre SNG chce MK SR, aby mu vláda odobrila presun 444 298 eur určených na opravy Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a 86-tisíc eur na dodanie interiéru v rámci rekonštrukcie Malej scény Štátneho divadla Košice.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na účty neodoslali vlani granty vo výške 35,9 milióna

10. februára 2005 (SITA) – Niektorí žiadatelia o granty, ktorých projekty ministerstvo kultúry minulý rok podporilo, peniaze nedostali na účty. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva Nora Slováková, ide o 35,9 milióna korún, ktoré “prijímateľom budú vyplácané postupne v prvom štvrťroku 2005.”