Pavol SOCHÁŇ – etnograf, fotograf a publicista

(6.6.1862 Vrbica – 26.1.1941 Bratislava, pochovaný je na Nár. cintoríne)
Maliar, národopisec, publicista, osvetový pracovník, fotograf, študoval na gymnáziu v Kežmarku a učiteľskom ústave v Lučenci, na maliarskych akadémiach v Prahe (1881 – 1885) a v Mníchove (1886). Po výstave moravských výšiviek v Olomouci roku 1885 sa rozhodol venovať ľudovému umeniu a národopisu. Začal systematicky zbierať kroje, výšivky, keramiku a zaznamenávať ľudové zvykoslovie a prejavy slovesnej tvorby. Zozbierané predmety vystavuje doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Lipsko, Berlín a i.). Roku 1887 zorganizoval a pripravil v Turčianskom Svätom Martine výstavu slovenských výšiviek, roku 1895 s Dušanom Jurkovičom spolupripravoval slovenské oddelenie Národopisnej výstavy československej v Prahe. Spolupracoval s mnohými odbornými časopismi (napr. Zborník Matice slovenskej, Slovenské pohľady, Národopisný zborník československý, Néprajzi értesitö.) Zúčastnil sa na prípravách založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roku 1893 bol jej zapisovateľom a od roku 1895 členom výboru a referentom Národopisného odboru. Roku 1912 odišiel pred prenasledovaním maďarskými úradmi do Prahy, roku 1914 pred vydaným zatykačom do Spojených štátov. Zapojil sa do kulturného života vysťahovalcov v rámci krajanského spolku Slovenská liga a ako redaktor Slovenského hlásnika. Po návrate do vlasti roku 1919 bol spolupracovníkom Slovenského národného múzea v Martine a Matice slovenskej, pri ktorej roku 1922 spoluzaložil Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Bol prvým slovenským hlásateľom v rozhlase.

Publikoval množstvo článkov o slovenskom národopise a zvykosloví a obsiahle knižné dielo Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci (Bratislava 1930). Je autorom viacerých divadelných hier, ktoré písal pre potreby ochotníckych scén.

Fotografovať začal počas štúdií na mníchovskej akadémii umení (1886). Učňovskú prípravu skončil u pražského fotografa Jindřicha Eckerta roku 1889. Už nasledujúceho roku fotografoval na augustových slávnostiach v Martine, kam sa po návrate z Prahy a po dvojročnom pobudnutí v Liptovskom Mikuláši roku 1893 natrvalo presťahoval. Zriadil si tu ateliér, v ktorom popri portrétnej činnosti vytváral aj dokumentáciu národopisnej povahy a v ktorom dokončil (roku 1912) fotografickú edíciu svojich Slovenských národných ornamentov začatú roku 1892 v Prahe.

Po usadení sa v Martine začal pracovať aj na svojich ďaľších projektoch: na portrétoch činiteľov národného obrodenia, spisovateľov, vedcov, osvetových pracovníkov (o.i. Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Francisciho, Mudroňa) a na príprave emisií pohľadníc s národopisnými a krajinárskymi motívmi. V rozpätí od roku 1891 do roku 1912, resp. V Prahe do roku 1914, ich vydal vyše štyristo druhov v tematických sériách. Pohľadnice sa predávali na území Slovenska (až do roku 1924), medzi Slovákmi v Juhoslávii a v Čechách, kde plnili dobrú propagačnú a výchovnú funkciu najmä medzi mládežou. Socháň ich za svojej emigrácie rozširoval aj v Amerike. Ich reprodukcie na diapozitívnych doskách použil pri prednáške v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku v rámci Československej výstavy (1917).

Socháňovo fotografické dielo sa začalo skúmať, zaraďovať do kontextu
a objavovať pre súčasnosť až v 60-tych rokoch 20. storočia. Roku 1982 Slovenské národné múzeum v Martine pripravilo výstavu Socháňovho životného diela, roku 1983 bola v Komornej galérii fotografie v Bratislave výstava výberu z jeho fotografických pohľadníc. V 80-tych rokoch vyšli aj prvé knižné socháňovské štúdie od Martina Slivku a Alexandra Strelingera.

Fotografie a negatívy Pavla Socháňa sa uschovávajú v Matici slovenskej v Martine, v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v Náprstkovom múzeu v Prahe a Néprajzi múzeum v Budapešti.

Ľudovít Hlaváč

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Robert Doisneau 1912–1994

Narodil sa 14. 4. 1912 v Gentilly. V roku 1929 sa vyučil za litografa, ale už na konci toho istého roku sa rozhodol venovať sa fotografii. Začínal ako grafický dizajnér a reklamný fotograf. V roku 1932 mu časopis Excelsior uverejnil prvú fotoreportáž o blšom trhu v Paríži. V rokoch 1934–1939 pracoval ako priemyselný fotograf v automobilke Renault v Billancourte.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Martin: Prvá budova Matice Slovenskej

Dnes v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum. Budovu začali stavať v roku 1864 podľa plánov Jána Bobulu a slávnostne ju otvorili na 3. valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1865. Od roku 1870 tu sídlilo prvé Slovenské múzeum.

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Spisovateľ Milan Ferko oslavuje 80. narodeniny

Slovenský prozaik, básnik, dramatik, novinár a autor literatúry pre deti a mládež v pondelok 14. decembra 2009 oslávi 80. narodeniny. Narodil sa 14. decembra 1929 vo Veľkom Rovnom pri Žiline v rodine drotára. Do ľudovej a meštianskej školy chodil vo svojom rodisku, na gymnázium v Nitre a v Žiline, kde v roku 1949 zmaturoval.