Robert Doisneau 1912–1994

Narodil sa 14. 4. 1912 v Gentilly. V roku 1929 sa vyučil za litografa, ale už na konci toho istého roku sa rozhodol venovať sa fotografii. Začínal ako grafický dizajnér a reklamný fotograf. V roku 1932 mu časopis Excelsior uverejnil prvú fotoreportáž o blšom trhu v Paríži. V rokoch 1934–1939 pracoval ako priemyselný fotograf v automobilke Renault v Billancourte.
Retrospektíva tvorby svetoznámeho francúzskeho fotografa
Vernisáž výstavy: 4. november 2003 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 5. november – 3. december 2004
Miesto konania: Slovenská národná galéria v Bratislave, Esterházyho palác, 3. poschodie
Odborná spolupráca za SNG: Aurel Hrabušický
Spoluorganizátori: Slovenská národná galéria, Francúzsky inštitút a spoločnosť FOTOFO
Výstava sa koná v rámci Mesiaca fotografie 2003

V roku 1939 stretol Charlesa Rado, zakladateľa agentúry Rapho, s ktorou neskôr mnoho rokov spolupracoval a zo zbierky ktorej je zostavená aj táto výstavná kolekcia. Začal pracovať ako nezávislý fotograf. V tom istom roku bol počas všeobecnej mobilizácie povolaný do francúzskej armády. V pechote slúžil do roku 1940, do porážky Francúzska v druhej svetovej vojne. Až do konca vojny ilegálne spolupracoval s francúzskym Hnutím odporu. V roku 1942 začal pracovať na príprave svojej prvej fotografickej publikácie Les nouveaux destins de l´inteligence franaises (Nové osudy francúzskej inteligencie). V roku 1946 sa zoznámil s Blaiseom Cendrarsom a v roku 1947 s Jacquesom Prévertom, s ktorými občas spolupracoval a ktorých aj často potrétoval. V roku 1947 získal cenu Kodak. V rokoch 1949–1952 pracoval pre módny časopis Vogue, neskôr už spolupracoval len s agentúrou Rapho. V roku 1951 spolu s Brassaúom, Izisom a Willy Ronisom vystavoval v Múzeu moderného umenia v New Yorku. V roku 1956 získal cenu Niépce. V roku 1960 mal samostatnú výstavu v Múzeu moderného umenia v Chicagu. V roku 1968 vystavoval v Bibliothçque Nationale v Paríži, ktorá vlastní významnú fotografickú zbierku. V roku 1979 mal samostatnú výstavu v Múzeu moderného umenia mesta Paríža. Publikácia Robert Doisneau Trois secondes de l´éternité (Tri sekundy večnosti) vydaná roku 1979, je prvou veľkou retrospektívou jeho diela. Rovnomenná výstava sa uskutočnila v roku 1980 v Amsterdame. V roku 1983 dostal Grand prix national de la photographie. V roku 1986 vyšla publikácia Un certain Doisneau (Istý Doisneau), ktorá mala rad výstavných verzií v nasledujúcich rokoch (Paríž, Bordeaux, Rennes, Rím, Barcelona, Madrid). Robert Doisneau zomrel 1. 4. 1994 v Paríži. V nasledujúcom roku bolo otvorené na jeho počesť múzeum v rodnom meste Gentilly – Maison Robert Doisneau.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

Charte pour la conservation

Les peintures créées de la main de l’homme constituent une composante importante et impressionnante du patrimoine. Cet art créatif est toujours placé sur un support ; par conséquent, la préservation du patrimoine pictural passe à la fois par la conservation de la couche picturale et par celle du bâtiment ou de l’édifice de support…

Lokality svetovho kultrneho dedistva na zem SR

Kultrne a prrodn dedistvo je neocenitenm a nenahraditenm vlastnctvom kadho nroda, ale aj celho udstva. Strata spsoben chtranm alebo zmiznutm ktorejkovek z tchto najvzcnejch hodnt znamen ochudobnenie dedistva vetkch nrodov sveta. Vzhadom na vnimonos si zaslia pecilnu ochranu proti nebezpeenstvm, ktor ich oraz viac ohrozuj…

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…