Bývalú židovskú školu v Leviciach vyhlásili za kultúrnu pamiatku

Obrázok k článku

Bývalú židovskú školu v Leviciach vyhlásil Pamiatkový úrad SR za národnú kultúrnu pamiatku. Budova sa nachádza za levickou synagógou a o jej zaradenie do zoznamu kultúrnych pamiatok požiadalo mesto na jar tohto roka. Ako informovala Adriana Macáková z levickej radnice, hlavným dôvodom bol zámer mesta rekonštruovať tento objekt, na čo by chcela samospráva získať financie z európskych fondov. „Dotácie na podobné objekty však boli smerované predovšetkým na rekonštrukcie objektov evidovaných v zozname kultúrnych pamiatok,“ uviedla Macáková.

 

Budova židovskej školy bola postavená v roku 1935. V roku 1944 sa stala súčasťou židovského geta, po roku 1945 v nej sídlila učňovská škola a od roku 1967 využívala priestory stredná ekonomická škola. Objekt je dielom architekta Jacquesa Oblatta a je príkladom vyspelej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Budova sa zachovala vo vysokej miere v pôvodnom architektonickom, dispozičnom a umelecko-remeselníckom riešení.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005