Ministerstvo hľadá od minulého týždňa generálneho riaditeľa pamiatkarov

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) hľadá nové vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR), vyhlásilo dňa 22. marca 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky PÚ SR. Nová smernica MK SR o výberových konaniach má garantovať férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 23. apríla 2021.

Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ PÚ SR očakáva od nového vedenia plnenie cieľov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. Od záujemcov a záujemkýň o pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky očakávame zefektívnenie riadenia PÚ SR a najmä posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie oblasti marketingu a práce s publikom. Zároveň aj optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem. Súčasne má PÚ SR spolupracovať s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, podieľať sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. PÚ SR je právnickou osobou so sídlom v Bratislave a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré sídlia v územných obvodoch kraja. Aktuálne je do 30. júna 2021 dočasne poverený vedením PÚSR PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Zdroj: MKSR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG

Do výberového konania na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) sa prihlásili štyria uchádzači. Záujem o tento post majú kurátor a riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid, kurátor Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave Richard Gregor, pracovník ministerstva vnútra a vedúci oddelenia stredovekých fondov a bádateľne pobočky Štátneho archívu Bratislava v Skalici Anton Konečný a poverená generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. Podľa rozhodnutia výberovej komisie všetci štyria uchádzači o kreslo šéfa národnej galérie spĺňajú podmienky na výkon funkcie.

Výtvarníci vyzývajú na zmeny vo voľbe šéfa SNG

Verejnú diskusiu k voľbe generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie chcú otvoriť iniciátori výzvy Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo. Ide o výzvu výtvarnej obce na diskusiu o verejných kultúrnych inštitúciách určenú predstaviteľom Ministerstva kultúry SR a Slovenskej národnej galérie. Prvá diskusia sa uskutoční v pondelok 8. marca o 18:00 v bratislavskom A4 – nultom priestore na Námestí SNP. Venovaná je konkurzu na pozíciu šéfa národnej galérie, ktorý má byť vyhlásený v apríli. Výtvarníci na diskusiu pozvali aj zástupcov ministerstva kultúry a SNG. Chcú, aby sa vyjadrili k doterajším podmienkam konkurzu na funkciu generálneho riaditeľa SNG. Hovoriť sa má i o návrhoch na zmeny konkurzu, ktoré zaručia, že bude nepolitický, transparentný a umožnia verejnú prezentáciu záujemcov o miesto šéfa národnej galérie.

Odpovede