Polícia zrušila oddelenie pre vyšetrovanie deliktov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

1. 4. 2012 minister vnútra Daniel Lipšic zrušil od oddelenie krádeží motorových vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva na policajnom prezídiu.

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru sa členil na:

a) odbor ekonomickej kriminality
    1. oddelenie ekonomickej kriminality
    2. oddelenie boja proti falšovaniu a počítačovej kriminalite
b) odbor všeobecnej kriminality
    1. oddelenie majetkovej kriminality
    2. oddelenie násilnej kriminality
    3. oddelenie krádeží motorových vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva
c) odbor extrémizmu a diváckeho násilia
d) oddelenie environmentálnej kriminality
e) odbor pátrania a kriminalistickotechnických činností
    1. oddelenie pátrania a cieľového pátrania
    2. oddelenie kriminalistickotechnických činností a informácií
f) analytickoorganizačný odbor
    1. analytické oddelenie
    2. vnútorné oddelenie

Čomu sa venovalo oddelenie?

“Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a Múzeom v Kežmarku pripravili pre vybraných príslušníkov Policajného zboru SR Metodický deň k ochrane pamiatkového fondu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 23. septembra 2011 v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky – mestského hradu v Kežmarku. Cieľom podujatia bolo informovať príslušníkov Policajného zboru SR o stave kultúrneho a archeologického dedičstva a pamiatkového fondu na území Slovenskej republiky, najmä otázky týkajúce sa

ochrany pamiatkového fondu a archeologického dedičstva, otázky poškodzovania a vykrádania archeologických nálezísk, a tiež otázka účinnejšej spolupráce medzi Pamiatkovým úradom SR (PÚ SR) a Policajným zborom SR (PZ SR) pri vyšetrovaní trestnej činnosti týkajúcej sa kultúrneho dedičstva, vrátane prevencie v tejto oblasti. Metodický deň sa konal aj v súvislosti s novelou Trestného zákona a novelou zá
kona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon), ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2011″.

Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR (45/2011)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Toto oddelenie existovalo iba

  Toto oddelenie existovalo iba formálne, v skutočnosti sa tí policajti venovali úplne iným trestným činom.  Mimochodom myslíš, že ak by reálne fungovali, mohlo by sa stať, aby bežne na burzách predávali detektoristi svoje nálezy?  Na toto polícia zvysoka kašle a zmôže sa tak akurát na to, keď raz za čas nejaký detektorista niečo v dobrej viere konečne odovzdá, tak aby ho poriadne pošikanovali. 

 2. Ako som zacitoval na inom

  Ako som zacitoval na inom mieste:

  “Z kaštieľa ďalej ubúdalo aj potom, čo Pamiatkový úrad SR potvrdil rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trnave o zastavení demolačných prác. To sa už pamiatkari obrátili aj na políciu, nasledovali tri roky ťahaníc. Ich výsledkom bolo konštatovanie, že nejde o trestný čin, ale len o priestupok a vlastník, ktorý už medzičasom vlastníkom nebol, dostal maximálnu možnú pokutu 100-tisíc korún. Dodnes ju nezaplatil.”

  Viac na: http://www.obnova.sk/diskusia/kastiel-v-bucanoch

  Pri takéjto neschopnosti polície je asi úplne jedno či takéto oddelenie existovalo.

Comments are closed.