Pamätníky na rómsky holokaust

Dnes, t.j. 2. marca 2005 sa na pôde Ministerstva kultúry SR pod vedením generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Igora Otčenáša uskutočnilo pracovné rokovanie k iniciatíve odhalenia pamätných miest, pripomínajúcich utrpenie a obete rómskeho holokaustu počas II. svetovej vojny, ktorý je v rómskom jazyku označovaný ako PORRAIMOS. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva kultúry SR, Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, zástupcovia Veľvyslanectva USA v SR, Slovenskej akadémie vied, Slovenského národného múzea, Nadácie M. Šimečku a nezávislí konzultanti.Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku dosiaľ neexistuje pietne miesto, ktoré by širokú verejnosť upozorňovalo na PORRAIMOS, vznikla iniciatíva vytvorenia centrálneho pamätníka a pamätných tabúľ, pripomínajúcich rómsky holokaust. Ide o rozsiahly projekt, ktorý by sa mal uskutočniť vo viacerých etapách. V prvej fáze sa uvažuje o vytvorení pamätného miesta v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, kde by sa tak vyriešila aj doterajšia absencia zmienky o tragédiach Rómov počas II. svetovej vojny. Pamätné miesto by malo aj kultúrno – osvetový rozmer, napomáhajúci sebaidentifikácii Rómov a ich poznaniu u väčšinového obyvateľstva. Pamätné miesto v Múzeu SNP by malo byť sprístupnené 2. augusta 2005, vo Svetový deň výročia rómskeho holokaustu a v roku 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Následne by mali byť osadené pamätné tabule v siedmich slovenských obciach, kde boli zriadené prvé pracovné a zaisťovacie tábory a kde bolo vyvraždených niekoľko rómskych komunít: Hanušovce nad Topľou, Jarabá, Dubnica nad Váhom, Revúca, Slatina, Lutila a Krupina. V ďalšej fáze sa uvažuje o vytvorení symbolického pamätníka v Bratislave. Na realizácii ideového a výtvarno – estetického riešenia by mali participovať aj rómske organizácie a priestor by mali dostať aj tradiční rómski remeselníci.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 12. apríla 2008 od 9.00 do 16.00 sa v areáli Slovenského národného múzea v Martine – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.