Medzinárodný deň Rómov

Dňa 12. apríla 2008 od 9.00 do 16.00 sa v areáli Slovenského národného múzea v Martine – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Toto podujatie pripravilo Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v spolupráci s OZ Romane šera a partnerom podujatia OZ Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie Turiec. Podujatie podporilo mesto Martin – kandidát na Európske mesto kultúry 2013 a Kancelária Zdravé mesto Martina.

Po oficiálnom programe je pre návštevníkov pripravený program s rôznymi zaujímavými súťažami v speve, tanci, skoku vo vreci, preťahovaní lanom, hádzaní šípok,…. V tvorivých dielňach budú mať návštevníci možnosť upliesť si napr. tzv. „cigánske“ tkanice, dokonca si skúsiť vyrobiť podkovu či kotlík. V rámci podujatia vystúpia a o príjemnú náladu sa postarajú rómske súbory a kapely z Martina: rómsky súbor Lačhipen, rómska kapela Matúša Murgoša, SUN DANCE ACADEMY Kataríny Lackovej a z Košíc do Martina zavíta kapela Trival.

Hosťami podujatia budú Mgr. Art. Andrej Hrnčiar – primátor mesta Martin, ktorý podujatie otvorí, JUDr. Katarína Katinová – prednostka Mestského úradu v Martine a Mgr. Maroš Balog z Regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Banská Bystrica.

V rámci podujatia sa môžu návštevníci oboznámiť s históriou a kultúrou Rómov prezentovanými na výstave Príbeh detí vetra, ktorá bude slávnostne sprístupnená v priestoroch Múzea kultúry Rómov na Slovensku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…