Európsky deň židovskej kultúry zavíta aj na Slovensko

Obrázok k článku

Prvá septembrová nedeľa patrí tento rok Európskemu dňu židovskej kultúry. Po celom starom kontinente sa 6. septembra otvoria verejnosti synagógy, múzeá, pamätníky a ďalšie objekty spojené so židovskou kultúrou a pripravujú sa tiež rôzne podujatia. Ako agentúru SITA informovali hlavní organizátori Európskeho dňa židovskej kultúry z Bratislavy, organizácia B´nai B´rith Tolerancia, Židovská náboženská obec v Bratislave a Veľvyslanectvo štátu Izrael na Slovensku, v hlavnom meste sa otvorí synagóga na Heydukovej ulici, kde bude možnosť navštíviť aj výstavy Židovského komunitného múzea a do svojich expozícií pozýva i Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry na Židovskej ulici. Prístupný bude tiež pamätník ortodoxného rabína, učenca Chatama Sofera, ktorý je unikátnym zvyškom starého židovského cintorína zo 17. storočia. V tomto roku sa Európsky deň židovskej kultúry koná už po 16. raz.

 

Súčasťou programu Európskeho dňa židovskej kultúry v Bratislave je i sprievodná prednáška v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici o slovensko-izraelskej kultúrnej spolupráci. “Na základe Programu spolupráce medzi vládou Štátu Izrael a vládou Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, mládeže a športu navštívi každoročne Izrael niekoľko slovenských umelcov a manažérov, ktorí majú možnosť oboznámiť sa s aktuálnou umeleckou tvorbou,” informoval agentúru SITA Peter Werner z organizácie B’nai B’rith Tolerancia. Z dvoch desiatok slovenských osobností, ktoré sa zúčastnili medzinárodných festivalov Exposure v Izraeli prídu porozprávať o svojich zážitkoch a skúsenostiach Darina Abrahámová, dramaturgička Činohry Slovenského národného divadla a Šárka Ondrišová, riaditeľka tanečného divadla a tanečnej školy Elledanse.

 

V rámci Európskeho dňa židovskej kultúry sa podľa informácií Európskej asociácie pre zachovanie a propagáciu židovskej kultúry a dedičstva tento rok, 6. septembra uskutočnia rôzne aktivity v 32 štátoch Európy.
Organizácia B´nai B´rith Europe so svojimi pobočkami v 29 krajinách Európy vrátane Slovenska, je jednou z organizácií, ktorá každoročne pripravuje Európsky deň židovskej kultúry. Myšlienka organizovať takéto podujatie vznikla vo Francúzsku s cieľom sprístupniť židovské pamiatky verejnosti a spoznávaním židovskej kultúry pomáhať odstraňovať pretrvávajúce stereotypy, pomáhať vzdelávaniu a zbavovaniu sa predsudkov.

 

Ako dodávajú organizátori slovenskej časti podujatia, “na Slovensku existuje okolo 100 synagóg, viac ako 700 cintorínov ako aj ďalšie objekty pripomínajúce existenciu židovských komunít vo všetkých kútoch Slovenska. Po tragédii Šoa (židovský termín pre holokaust, vyvražďovanie Židov počas 2. svetovej vojny, pozn. redakcie) ostali aktívne židovské komunity iba v niektorých väčších mestách. Náboženské obce a organizácie sa snažia udržiavať zachované kultúrne hodnoty ako aj pripomínať pamätníkmi tých, ktorí ich vytvorili, ale žiaľ tragédiu vraždenia v čase II. svetovej vojny neprežili”. Synagógy, ďalšie objekty a pamiatky súčasné židovské obce a organizácie často už nevlastnia. O to viac ich teší skutočnosť, že hodnoty židovského kultúrneho dedičstva sa dostávajú do povedomia dobrovoľníkov, občianskych združení a kultúrnych organizácií, ktoré pomáhajú pamiatky udržiavať a opravovať ako súčasť spoločnej histórie Slovenska.

 

 

 

 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.