MKSR: Krajcer chce na riadiace posty rezortu odborníkov

Minister kultúry Daniel Krajcer urobil výmenu na troch kľúčových pozíciách ministerstva kultúry. Sekciu kultúrneho dedičstva povedie namiesto Pavla Šimuniča Branislav Rezník, šéfa Sekcie umenia a štátneho jazyka Petra Kováča nahradí Janka Motyčková a generálnu riaditeľku Sekcie ekonomiky a projektového riadenia Hildu Gajdošovú vymení Viera Šoltýsová.

Na Ministerstve kultúry a cestovného ruchu SR sa udiali prvé personálne výmeny. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva Eva Chudinová, minister kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer urobil výmenu na troch kľúčových pozíciách. Generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho dedičstva Pavla Šimuniča nahradí Branislav Rezník, ktorý už na ministerstve pôsobil a bol aj zástupcom riaditeľa Slovenského národného múzea. Generálneho riaditeľa Sekcie umenia a štátneho jazyka Petra Kováča nahradí Janka Motyčková, doterajšia riaditeľka odboru umenia na ministerstve. Generálnu riaditeľku Sekcie ekonomiky a projektového riadenia Hildu Gajdošovú vymení Viera Šoltýsová, ktorá už pracovala na tejto pozícii v období pred pôsobením predchádzajúceho ministra. Všetci traja bývalí generálni riaditelia odišli z ministerstva po vzájomnej dohode.

Minister kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer bol pri nástupe do funkcie rozhodnutý nerobiť žiadne plošné výmeny pracovníkov ministerstva, informovala Chudinová. “Od začiatku vedenia tohto rezortu som mal jasnú predstavu o tom, že rozsiahle plošné personálne výmeny každému úradu škodia. Kľúčoví riadiaci pracovníci, ktorí majú výrazný vplyv na rozhodovacie procesy, však musia byť nielen odborníci, ale musím im aj osobne dôverovať. Mám záujem spolupracovať s ľuďmi, ktorí vnesú dynamiku do rozhodovacieho procesu, ktorí svoju odbornú kvalifikáciu pretavia do každodennej práce a ktorí budú profesionálne narábať nielen s kultúrnymi hodnotami Slovenskej republiky, ale svoju zodpovednosť prejavia aj pri narábaní s finančnými prostriedkami, ktoré sú zverené rezortu kultúry,” cituje ministra Krajcera tlačová správa.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Národné múzeum je v strate, návštevníci by to nemali pocítiť

Slovenské národné múzeum (SNM) je v zlej finančnej situácii, napriek tomu ubezpečuje návštevníkov, že v ňom nájdu aj naďalej zaujímavé podujatia. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, národné múzeum bolo podľa účtovnej uzávierky za prvý polrok tohto roku v strate 31 843 eur. Čo je však pre múzeum ešte horšie, musí na základe vládneho auditu zaplatiť 316 643,65 eura. Je to preto, lebo finančná kontrola zistila, že SNM v rokoch 2006 až 2008 použilo verejné prostriedky pridelené múzeu v rozpore s účelom ich použitia. Múzeum už jednu tretinu z celkovej sumy, ktorú musí vrátiť, zaplatilo. Púdelka však nevie, kde zoberie prostriedky na splátku druhej tretiny, ktorú majú vyplatiť v januári 2011. Jeho vedenie chce hneď po prijatí programového vyhlásenia vlády rokovať s novým ministrom kultúry Danielom Krajcerom o možnostiach riešenia situácie. SNM je jednou z organizácii patriacich pod Ministerstvo kultúry SR.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.