Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.V rokoch 1948-1981prijal miesto asistenta na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ,stáva sa členom slovenských výtvarných umelcov, menovaný čestným členom Accademia Fiorentina delle arti, menovaný profesorom neskôr rektorom VŠVU v Bratislave. V roku 1977 mu bol udelený titul národného umelca, získal Veľkú cenu na Bienále slovenskej grafiky v Banskej Bystrici, čestné uznanie na Medzinárodnej výstave knižného umenia v Lipsku.

V roku 1980 mu vychádza v cykle Dvanásť grafík vo vydavateľstve Tatran, v roku 1981 získal cenu Ex aeguo súčastnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici.

Orest Dubay patrí medzi významných predstaviteľov povojnovej slovenskej grafiky. Jeho grafické listy udivujú diváka nestrojenou jednoduchosťou, ktorá je veľmi vzdialená od zjednodušenia. Odrážajú všedné i sviatočné dni obyčajných ľudí, život ktorých na prvý pohľad nie je ničím príťažlivý.

Dielo Oresta Dubaya priťahuje diváka svojou zdržanlivosťou, lyrickosťou, zrozumiteľným podaním aj tých najzložitejších otázok a tém.
Svoje diela vystavuje od roku 1943 najprv ako súčasť výstavy, od roku 1959 aj ako samostatné výstavy doma i v zahraničí v Berlíne, Budapešti.

Termín: 19.5.2004 – 15.7.2004
Miesto: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM KOŠICE Hviezdoslavova č.3

Novysedláková Lívia
oddel. propagácie

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ernest Zmeták

12.1. 1919 – 14.5. 2004
V roku 1938 navštevoval maliarsky a kresliarsky kurz Karola Harmosa v Komárne. Úspešne zložil prijímaciu skúšku na pražskú Akadémiu výtvarných umení, no dramatické spoločensko-politické udalosti mu štúdium znemožnili a preto sa rozhodol študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho (1938 – 1943).

Anton Djuračka (1904 – 1971)

Považská galéria umenia v Žiline usporiada monografickú výstavu akad. mal. Antonovi Djuračkovi, pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia.
Vernisáž výstavy
sa uskutoční dňa 26. februára 2004 o 17,00 hod. vo výstavných priestoroch na 1. poschodí a potrvá do 7. 4. 2004.

Farby a chute jesene na plátnach Jána Bergera

Galéria NOVA prináša ďalšie „rodinné striebro“ slovenského výtvarníctva.
Ak vás vrtkavé jesenné počasie nezláka do prírody, vyrazte za kultúrou. Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave už tradične prezentuje to najlepšie z diel súčasných slovenských výtvarných umelcov. Tentoraz pozýva na predajnú výstavu najnovších malieb Jána Bergera, ktorá potrvá od 6. septembra do 2. októbra 2004.