Anton Djuračka (1904 – 1971)

Obnova.sk Foto

Považská galéria umenia v Žiline usporiada monografickú výstavu akad. mal. Antonovi Djuračkovi, pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia.
Vernisáž výstavy
sa uskutoční dňa 26. februára 2004 o 17,00 hod. vo výstavných priestoroch na 1. poschodí a potrvá do 7. 4. 2004.Výstava prezentuje jeho tvorbu vo výbere kresieb, grafík a obrazov (1930 – 1970), ktoré sú zapožičané zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie mesta Bratislavy, Štátnej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej sporiteľne a zo súkromných zbierok. Akad. mal. Anton Djuračka sa narodil 22. 2. 1904 v Žiline. Po ukončení štúdií na reálnom gymnáziu a na Obchodnej akadémii v Bratislave, zložil prijímacie skúšky na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 1923 – 1930 tam študoval maliarstvo a grafiku u profesorov J. Loukotu, J. Obrovského a M. Švabinského.

Obnova.sk Foto

Už počas štúdia začal vystavovať so Spolkom slovenských umelcov (1926). Po ukončení štúdií sa usadil v Bratislave. Venoval sa úžitkovej a komornej tvorbe – kresleniu, maľovaniu a grafike.

Obnova.sk Foto

Bol členom Združenia slovenských umelcov (1931), Spolku slovenských výtvarných umelcov (1939 – 1945), Spolku Bohúň (1946) a ZSVU.

Pedagogicky pôsobil na Učňovskej škole v Bratislave (1938) a na gymnáziu v Skalici (1939). V rokoch 1940 – 1943 bol návrhárom a litografom vo firme Tekla v Skalici.

S členmi oddielu výtvarníkov bol na Kryme a v Taliansku (1943 – 1944).
Po oslobodení žil a tvoril v Bratislave. Zomrel 3. novembra 1971. Jeho predčasne uzavreté dielo nezaznamenalo zásadné vývinové premeny, vyvíjalo sa v pokojnom cizelovaní realistického názoru v kresbe, maľbe, grafike a dokonalosti grafických techník.

– pgu –

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.

Ernest Zmeták

12.1. 1919 – 14.5. 2004
V roku 1938 navštevoval maliarsky a kresliarsky kurz Karola Harmosa v Komárne. Úspešne zložil prijímaciu skúšku na pražskú Akadémiu výtvarných umení, no dramatické spoločensko-politické udalosti mu štúdium znemožnili a preto sa rozhodol študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho (1938 – 1943).

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.